Tel : 0-2680-5800

สายไฟและสายเคเบิ้ล มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

 

 

สายไฟฟ้าในระบบสาธารณูปโภค เป็นระบบที่สำคัญในการเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้าแรงสูงจากโรงผลิตไฟฟ้า เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่ใช้งานเพื่อเป็นสายส่งนั้น ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

 

 • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
 • ฉนวนของสายไฟเป็นฉนวน Cross-linked polyethylene(XLPE) ทึ่ต้องมีความทนทาน และทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส

 

สายไฟที่่ใช้ในงานสาธารณูปโภค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน นั้นจะประกอบไปด้วยสายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง สายไฟฟ้าแรงดันสูง และสายไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ รวมไปถึงสายไฟฟ้าที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันน้ำ ป้องกันไอระเหยหรือการกัดกร่อนจากสารเคมี และอาจมีการเสริมโครงสร้างโลหะเพื่อรับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้ง  โดยเป็นสายไฟฟ้าแรงดันสูงตั้งแต่ 36kV – 170kV  และ สายไฟแรงดันสูงพิเศษ  230 kV ขึ้นไป

ชื่อสาย : Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K สายโซล่าเซลล์

โครงสร้างสาย :  สายไฟ PV  ตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อน เคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  1.5(1.8) kV DC, 1.0/1.0 kV AC
จำนวนแกน :
ขนาด : แกนเดียว : 2.5 – 240 sq.mm.
มาตรฐาน : BS EN 50618
การใช้งาน : สายไฟ PV  สำหรับแผงโซล่าเซลล์ สำหรับระบบสายโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อสภาพอากาศ
โอโซนและรังสียูวี ไม่ลามไฟ ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  23,35 kV
ขนาด : 35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน : TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน : เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  15 kV
ขนาด : 35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน :  PDITL/MEA/PEA
เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CWS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีลวดทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS 3-Core

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
 แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-AWA

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE
และมีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-SWA 3-Core

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-LS-SWA 3-Core

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE มีเปลือกตะกั่ว และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DATA

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์
หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปอลูมิเนียม
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DSTA 3-Core

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน :  3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด : 35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-2
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-CWS-LAT

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  69 หรือ 115 kV
ขนาด : 400 – 1200 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 2202-2547
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-CWS-LAT

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV
ขนาด : 150-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60840
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-CWS-LS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV
ขนาด : 150-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60840
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-LS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV
ขนาด : 150 – 2500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60840
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-CAS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกอลูมิเนียมแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV
ขนาด : 150-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60840
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : HXLP-CCS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกทองแดงแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV
ขนาด : 150 – 2500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60840
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : EHXLP-CWS-LAT

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  127/230 (245) kV
ขนาด : 400-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 62067
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : EHXLP-CWS-LS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  127/230 (245) kV
ขนาด : 400 – 2500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 62067
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : EHXLP-LS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  127/230 (245) kV
ขนาด : 400-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 62067
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : EHXLP-CAS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกอลูมิเนียมแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  127/230 (245) kV
ขนาด : 400-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 62067
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : EHXLP-CCS

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกทองแดงแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE
แรงดัน :  127/230(245)kV
ขนาด : 400-2,500 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 62067
การใช้งาน : เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก