Tel : 0-2680-5800

เสริมการป้องกันสายไฟฟ้า

จากการกัดทำลายของหนูและปลวก

สายไฟกันหนูกันปลวก

สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกทำจากพลาสติกที่อ่อนนิ่ม เช่น PVC อาจถูกกัดทำลายโดยหนูหรือปลวกได้หากติดตั้งสายไฟโดยไม่ได้มีการป้องกันทางกายภาพ เช่นการเดินสายในท่อร้อยสาย รางเดินสายหรือรางเคเบิลที่มีฝาปิดมิดชิด

ซึ่งสายไฟฟ้าที่ถูกสัตว์กัดเสียหายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งมักจะมีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม หรือสายไฟที่ติดตั้งฝังดินมักถูกปลวกกัดทำลาย

จากกรณีที่สายไฟได้ถูกทำลายจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และต้องทำการซ่อมบำรุงสายไฟก่อนถึงระยะเวลากำหนด ซึ่งบ่อยครั้งการตรวจสอบหาจุดที่สายไฟชำรุดก็ทำได้ยาก ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากในการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนสายไฟใหม่

ทั้งนี้การป้องกันสัตว์กัดทำลายสายไฟฟ้า นอกจากการติดตั้งสายไฟโดยมีการป้องกันทางกายภาพแล้ว ตัวสายไฟฟ้าเองยังสามารถออกแบบและผลิตให้สามารถลดความเสียหายจากการกัดทำลายของสัตว์เหล่านี้ได้ ซึ่งวิธีที่เป็นที่นิยมวิธีหนึ่งคือการเติมสารป้องกันประเภท Repellent ลงในฉนวนหรือเปลือกของสายไฟฟ้า

ซึ่งการทำงานของสารเคมีดังกล่าว จะมีกลไกในการป้องกันสัตว์กัดแทะสายคือ เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและรสที่สัตว์ไม่ชอบ เช่น ใช้สารที่มีรสขม รสเผ็ด หรือแสบร้อน ระคายเคือง เมื่อสัตว์กัดแทะสายไฟจะเกิดการระคายเคืองและไม่อยากกัดซ้ำอีก

อย่างไรก็ตาม สารเคมี Repellent  สารเคมีสำหรับกันหนูหรือปลวก ที่เติมลงในสายไฟฟ้านี้จะไม่มีพิษร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้สัตว์ที่มากัดแทะเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ติดตั้งสายไฟหรือผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสายไฟฟ้าไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษไปด้วย สารเคมีที่เติมจึงเป็นสารที่ไม่เป็นพิษอันตรายต่อมนุษย์ด้วยสายไฟฟ้าที่มีการเติมสารป้องกันหนูรวมทั้งสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น กระรอก กัดแทะสายไฟ นิยมเรียกว่ามีคุณสมบัติ Anti-Rodent (AR)หรือ Vermin Proof (VP) สายไฟฟ้าที่มีการเติมสารป้องกันปลวกและแมลงกัดแทะสายไฟ นิยมเรียกว่ามีคุณสมบัติ Anti-Termite (AT) หรือ Termite Proof (TP)

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
E-mail : Marketing@pdcable.com

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting