Tel : 0-2680-5800

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า

Low Smoke & Halogen Free

เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเเหตุของการสูญเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้มาจากการสำลักควัน และการสูดหายใจเอาก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุต่างในขณะที่ไฟไหม้อาคาร นอกจากนี้ควันไฟที่หนาทึบขณะเกิดเพลิงไหม้ยังเป็นอุปสรรคขัดขวางการอพยพหนีไฟและการปฏิบัติงานของทีมผจญเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยอีกด้วย สายไฟฟ้าที่ติดตั้งในอาคารก็เป็นส่วนหนึ่่่งที่ทำให้เกิดควันและก๊าซพิษขึ้นในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เช่นกัน เนื่องจากสายไฟฟ้าทั่วไปที่มีฉนวนหรือเปลือกที่ทำจากวัสดุ PVC จะปล่อยก็าซที่เป็นกรด และมีควันไฟสีดำหนาทึบปริมาณมาก

ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาสายไฟฟ้าที่ปล่อยควันน้อยและไม่ปล่อยก๊าซกรดเมื่อสายถูกเผาไหม้ขึ้นมาทดแทนสายไฟฟ้าทั่วไปที่มีส่วนประกอบของ PVC สำหรับใช้ติดตั้งในอาคารสาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานอาคารเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีรถไฟฟ้า, สนามบิน, ศูนย์การประชุม, ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารชั้นใต้ดิน หรือพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยมากเป็นพิเศษเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสายไฟฟ้าชนิดนี้รู้จักกันในชื่อสาย LSHF (Low Smoke Halogen Free) หรือ LSZH หรือ LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

สาย LSHF สามารถผลิตให้มีโครงสร้างได้หลากหลายเหมือนกับสายไฟฟ้าชนิดอื่นทั่วไปเพื่อให้สามารถใช้ติดตั้งทดแทนกันได้ ซึ่งมีทั้งสายไฟฟ้าชนิดแกนเดี่ยวและหลายแกน รวมทั้งสาย Control Cable

สายไฟฟ้าชนิด LSHF มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 1. Low Smoke (ควันน้อย)

คือคุณสมบัติที่สายไฟฟ้าจะปล่อยควันออกมาในปริมาณน้อยเมื่อสายถูกเพลิงไหม้ สายที่ปล่อยควันน้อยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้ ช่วยให้การอพยพหนีไฟและการเข้าช่วยเหลือของทีมดับเพลิง หรือกู้ภัยสามารถทำได้สะดวก การทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61034-2

 1. Halogen Free (ไร้สารฮาโลเจน)

คือสายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบของธาตุหมู่ฮาโลเจน ซึ่งได้แก่ ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน ซึ่งสารประกอบของธาตุเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาเคมีและก่อให้เกิดก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อนเมื่อถูกเพลิงไหม้ ยกตัวอย่างเช่นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกเป็นพีวีซี จะมีสารประกอบของธาตุคลอรีน ซึ่งเมื่อถูกเพลิงไหม้จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) หรือกรดเกลือออกมา การทดสอบจะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 60754-1 และ IEC 60754-2

 1. Flame Retardant (ต้านเปลวเพลิง หรือ หน่วงไฟ)

คือคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟของสายไฟฟ้า เมื่อสายถูกเพลิงไหม้ เปลวไฟจะไม่ลุกลามไปตามสายไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จึงช่วยจำกัดพื้นที่เพลิงไหม้ไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้ อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ IEC 60332-3 ซึ่งมีระดับของการทดสอบความต้านทานการลุกลามไฟแบ่งออกเป็นหลาย Category ซึ่งระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ Category C ส่วนระดับที่มีความต้านทานการลุกลามไฟสูงสุดคือ Category A

 

อย่างไรก็ตาม สาย LSHF ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในขณะที่สายถูกไฟไหม้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตที่ต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในกรณีนี้ต้องใช้สายทนไฟ (FRC: Fire Resistance Cable) 

ตัวอย่างโครงสร้างสาย LSHF ที่นิยมใช้ จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ มีดังนี้

สายไฟ Lowsmoke

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง สายทนไฟ สายไฟคุณสมบัติพิเศษ จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ คลิกเลย

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting