Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  23,35 kV
ขนาด : 35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน : TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน : เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

Price List

Data Sheet