Tel : 0-2680-5800

ร่วมงานกับเรา

เราสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของเรา

มีความสามารถในการแข่งขันในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

เพื่อตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง

และส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

เราสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงาน

ที่สอดคล้องกับ DNA ขององ์กร

 

ส่งประวัติของคุณมาได้ที่ช่องทางต่อไปนี้: