Tel : 0-2680-5800

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

เราสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของเราให้มีความสามารถในการแข่งขันในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

เพื่อตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง

พร้อมส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เราสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับ DNA ขององ์กร

ร่วมงานกับเรา

สายไฟ โรงงานสายไฟ
Rayong-285
โรงงานสายไฟ