Tel : 0-2680-5800

โรงงานผู้ผลิตสายไฟ และ สายเคเบิล เฟ้ลปส์ ดอด์จ

โรงงานผลิตสายไฟ และ สายเคเบิล เฟ้ลปส์ ดอด์จ เราคือผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยมีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและสำนักงานต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียและแอฟริกา เพื่อผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ พลังงาน การก่อสร้าง น้ำมันและก๊าซ เหมืองแร่ ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับภาคการสื่อสารและโทรคมนาคมและยังรวมไปถึงสายไฟฟ้าภายในอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป

โรงงานผลิตสายไฟ

สายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

สายไฟฟ้าและสายเคเบิล เฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า จากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง ครอบคลุมไปจนถึงสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลาง และ แรงดันต่ำ รองรับทุกภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปจนถึงอุตสาหกรรรมขนาดเล็ก สายไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไปรวมไปถึงการผลิตสายไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษจำเพาะ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil & Gas  เราควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่ให้การรับรองระดับสากล ได้แก่ KEMA,MASCI,TÜV,UL,ISO 17025,SGS

ประเภทของสายไฟสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ เช่น

 • สายไฟที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร
 • สายไฟที่ใช้ในงานสาธารญูปโภค
 • สายไฟที่ใช้ในงานอาคารสูง
 • สายไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สายไฟที่ใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ
สายไฟและสายเคเบิล
ตู้ควบคุมการผลิตสายไฟ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสายไฟ

1. The Solely Extra High Voltage VCV in SEA up to 245 kV

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีหุ้มฉนวนแนวดิ่งสายไฟฟ้าแรงสูงพิเศษรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สุดของเทคโนโลยีผลิตสายไฟจาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

ข้อดี : ของการใช้เทคโนโลยีหุ้มฉนวนแนวดิ่งสายไฟฟ้าแรงสูง

 1. Superior durability from concentricity of insulation thickness ความหนาของฉนวนสม่ำเสมอกันทั่วทั้งพื้นที่หน้าตัด ทำให้สายไฟแข็งแรง ทนทานต่อไฟฟ้าแรงดันสูง จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 2. Easy and safe for splicing and terminating, reducing the breakdown risks from the maximum insulation roundness ติดตั้ง joints และ Terminations ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระเบิดต่ำ จากฉนวนที่มีความกลม มากกว่า 99%
 3. Reducing the risk of water treeing in XLPE insulation, The major cause of premature breakdown with completely Dry Curing and Dry Cooling (CDCC) process อายุการใช้งานยาวนานกว่า ด้วยการหุ้มฉนวนแบบ VCV โดยไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการ Curing และ Cooling ทำให้แทบไม่มีความชื้นในฉนวน XLPE ลดโอกาสการเกิด Water Treeing

2. The World Class High Voltage Technology The Only Milliken Conductor Fabricator in Thailand

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีสายไฟฟ้าแรงดันสูง Milliken Conductor 2,500 mm2 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพตัวนำ แบบมิลลิเกน รายเดียวในประเทศไทย เพื่อใช้ทองแดงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าด้วยตัวนำขนาดเดียวกัน

ข้อดี : ของการใข้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพตัวนำ แบบมิลลิเกน

 1. Lower Skin Effect with more efficient power transfer ช่วยเพิ่มการนำกระแสไฟฟ้ามากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตัวนำกลมปกติ ลดปัญหาจาก Skin Effect
 2. Highest electrical current conductor at 2,500 A in one line* สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2,500 แอปป์ ด้วยสายไฟเพียงเส้นเดียว*
 3. Reduce the spark risks comparing to the same level of conductivity in normal conductor ลดความเสี่ยงจากจุดเชื่อมต่อของสาย เมื่อเทียบกับการใช้สายหลายเส้นเพื่อนำกระแสเท่ากัน
 4. Less cost and time consuming ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง

3. The World Class Heavy Duty Insulation for Petrochemical Environment

ที่สุดแห่งสายหุ้มฉนวนชนิดพิเศษ ทนทานสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รายเดียวในประเทศไทย เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้นำเทคโนโลยีการหุ้มเปลือกด้วยวัสดที่มีความหนาทนทานพิเศษ เช่น Lead Sheath เพื่อปกป้องตัวนำในสายไฟ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ข้อดี : ของการใข้เทคโนโลยีการหุ้มเปลือกด้วยวัสดที่มีความหนาทนทานพิเศษ Lead Sheath

 1. Special armor, extra durability for underground work with resistance to high impact ปกป้องตัวนำและฉนวน ด้วยเส้นลวดโลหะ หรือ เทปโลหะ เช่น เหล็กกัลวาไนซ์ หรือ อลูมิเนียม ทำหน้าที่ป้องกันแรงกระแทกและกดทับ ทนทานต่อการติดตั้งใต้ดินหรือติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกกระแทก
 2. Lead Sheath, protect against chemical corrosion and moisture ชั้นของตะกั่วชนิดพิเศษที่หุ้มเป็นเปลือกโลหะ ช่วยป้องกันความชื้น การกัดกร่อนของสารเคมีและน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม เสริมความแข็งแรงให้กับสายไฟฟ้าและทำให้สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนาน
 3. Easy installation with flexibility comparing with other metal sheath such as Aluminum sheath or Copper Sheath ติดตั้งสะดวก เนื่องจากสายที่หุ้มด้วย lead sheath มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าสายที่มีเปลือกอลูมิเนียมหรือเปลือกทองแดง

4. The World Class High Voltage Mobile Engineering Solution AC Resonance On-site Test  The Only Service Provider in Thailand

แรกและรายระบบทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงเคลื่อนที่ มาตรฐานระดับโลก เทคโนโลยีจากเยอรมนี รายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถทดสอบได้ตรงตามมาตรฐาน IEC โดยเป็นระบบทดสอบวิศวกรรมไฟฟ้าเคลื่อนที่ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพสายไฟฟ้าแรงสูง ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากความเสียหายของระบบสายส่งที่ทำให้ไม่สามารถส่งต่อพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อดี : ของการใข้ระบบทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงเคลื่อนที่ มาตรฐานระดับโลก

 1. IEC 60840,IEC 62067 standard conformance ทำการทดสอบได้ตรงตามาตรฐาน IEC 60840 และ IEC 62067
 2. Highest testing Voltage at 260 kV สามารถทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง ด้วยแรงดันสูงสุดถึง 260 kV
 3. Simulating Electrical voltage withstand in 1 hours equal to 40 years operation จำลองการทนแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ 40 ปี ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
 4. AC high voltage test prevents the insulation damage ทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ จึงไม่ทำลายฉนวน
 5. Long cable range testing at 20 km. ประหยัดเวลาด้วยการทดสอบ 1 รอบได้ระยะสายถึง 20 กิโลเมตร
 6. Off-line partial discharge test for aged cable condition assessment สามารถตรวจสอบ Partial discharge เพื่อทดสอบคุณภาพของสายเคเบิลที่ใช้งานแล้ว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก