Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  15 kV
ขนาด : 35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน :  PDITL/MEA/PEA
เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย

Price List

สาย sac

Data Sheet