Tel : 0-2680-5800

ชื่อสาย : CVV

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดงสายอ่อน หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC
แรงดัน :  600 V
จำนวนแกน : 2 – 30 แกน
ขนาด : 1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน : JIS C-3401
 การใช้งาน : ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ

Price List

Data Sheet