Tel : 0-2680-5800

  บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ร่วมบริจาค สายไฟ 4,000 เมตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จ.ขอนแก่น – อุบลราชธานี

 

เนื่องด้วยการเกิดเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมในภาคอีสาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหนาสาหัสในรอบ 20 ปี ก่อให้เกิดความเสียหายภายในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก่น

โดยจากการเกิดเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ และ ความปลอดภัยในเรื่องของสายไฟฟ้าภายในบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสายไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการเสื่อมสภาพ เปื่อย ขาด ชำรุด และ มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัยพย์สินของประชาชน

 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบ สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จำนวน 4,000 เมตร ให้แด่ มูลนิธิกระจกเงา องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทางด้านสังคม เพื่อเป็นตัวแทนนำสายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จำนวน 4,000 เมตรนี้ ส่งต่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจ.ขอนแก่น – อุบลราชธานี เป็นการเร่งด่วน เพื่อทำการเปลี่ยนและติดตั้งใหม่ หลังเกิดภาวะน้ำท่วม เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของชีวิต

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วม ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เนื่องจากสายไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญและปัจจัยหลักในการเชื่อมต่อพลังงาน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต

เพราะเราตระหนักว่า เรื่องของการเลือกใช้สายไฟนั้น ไม่ใช่อะไรก็ได้ การติดตั้งสายไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน #SafetyFirst หากสายไฟฟ้าเกิดการชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทันที และการเลือกใช้สายไฟต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อการติดตั้งใช้งานได้อย่างยาวนาน

 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จ.ขอนแก่น – อุบลราชธานี

ทุกท่าน มา ณ ที่นี้อีกครั้ง

Phelps Dodge Life Line ทุกสายคือชีวิต
มั่นใจ ปลอดภัย ต้องสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ

#ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

——————————————————————————-

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #SafetyFirst