Tel : 0-2680-5800

Menu

 สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอดจ์ จัด Workshop พิเศษ

มอบความรู้ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

เก็บภาพบรรยากาศ Workshop ดีๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ  พวกเราทีมงาน Phelps Dodge #เฟ้ลปส์ดอด์จ #สายไฟที่ดีที่สุดได้ไปพบกับน้องๆ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในรายวิชา 303426 Electrical System Design ecpe.nu ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับ workshop ในครั้งนี้ ทางเฟ้ลปส์ ดอด์จ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น และทีมงานจาก ม.นเรศวรทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับ Phelps Dodge เป็นอย่างดีค่ะ

กิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆ ทุกคน ได้ความรู้กันแบบจัดเต็ม ที่สามารถนำไปใช้ในวิชาเรียนจนไปถึงการทำงานในอนาคตข้างหน้าแบบมืออาชีพ ในสายงาน #วิศวกรไฟฟ้า กันอีกด้วยค่ะ

โดยเนื้อหาที่ทางพี่ๆ วิศวกร มืออาชีพจาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้จัดเตรียมไปนั้น ได้แก่
1.วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
2.การติดตั้งสายทนไฟภายในอาคารและการต่อลงดิน
3.การออกแบบระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า

Highlight สำคัญที่น้องๆ ทุกคนได้รับเพิ่มเติมด้วยคือ  สูตรลัดการคำนวณการเลือกใช้สายไฟฟ้า Electrician Assistant Version 1.4 จากพี่ๆวิศวกรไฟฟ้าจาก เฟ้ลปส์ ดอดจ์ เท่านั้น!!

โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดีๆ จากทาง เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นั้นจะสามารถเป็นประโยชน์และต่อยอดความรู้ให้กับน้องๆ นิสิตทุกท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ