Tel : 0-2680-5800

อัปเดตมาตรฐานใหม่ สาย SAC มอก.2341-2564 มีอะไรเพิ่มมาบ้าง ?

สาย SAC มาตรฐานใหม่ มอก.2341-2564

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือก XLPE หรือที่รู้จักกันในชื่อ สาย SAC (Spaced Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่ผลิตตามมาตรฐาน สาย SAC มอก.2341 ซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.2341-2564 มาแทนฉบับเดิม มอก. 2341-2555

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในมาตรฐานฉบับใหม่ของ สาย SAC

คือการแบ่งสายออกเป็น 4 ประเภท ตามพิกัดแรงดันไฟฟ้าและความหนาของฉนวน XLPE โดยกำหนดเป็นประเภท T1, T2, T3 และ T4

 • ประเภท T1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25kV ความหนาฉนวนแบบที่ 1
 • ประเภท T2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25kV ความหนาฉนวนแบบที่ 2
 • ประเภท T3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35kV ความหนาฉนวนแบบที่ 3
 • ประเภท T4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35kV ความหนาฉนวนแบบที่ 4

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สายไฟฟ้าประเภท T1 และ T2 จะมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่ากันคือ 25 kV แต่ความหนาฉนวนจะไม่เท่ากัน โดยสายไฟฟ้าประเภท T1 จะมีความหนาของชั้นฉนวนน้อยกว่า แต่มีความหนาของเปลือกหุ้มชั้นนอกมากกว่าสายไฟฟ้าประเภท T2

เช่นเดียวกับสายไฟฟ้าประเภท T3 และ T4 ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่ากันคือ 35 kV แต่ความหนาฉนวนจะไม่เท่ากัน โดยสายไฟฟ้าประเภท T3 จะมีความหนาของชั้นฉนวนน้อยกว่า แต่มีความหนาของเปลือกหุ้มชั้นนอกมากกว่าสายไฟฟ้าประเภท T4

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

สาเหตุที่ต้องมีการแบ่งสาย ในแต่ละพิกัดแรงดันให้มีสองประเภทตามความหนาฉนวนที่แตกต่างกันนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ สาย SAC ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งานอยู่ ซึ่งจะมีความหนาของฉนวนและเปลือกแตกต่างไปจากมาตรฐานฉบับเดิม (มอก. 2341-2555) ดังนั้นจึงมีการแก้ไขมาตรฐานใหม่เป็น มอก.2341-2564

โดยรวมเอาสาย SAC ที่มีโครงสร้างลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไว้ด้วย และกำหนดสายเป็น 4 ประเภทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างของสายทั้ง 4 ประเภทได้ดังภาพนี้

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564
สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

การพิจารณาเลือกใช้ สาย SAC ในปัจจุบัน

การเลือกใช้สาย SAC ในปัจจุบันจึงต้องมีการพิจารณาเลือกใช้สายให้ถูกประเภท และต้องมีการระบุประเภทของสายในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนและป้องกันการใช้งานสายประเภทที่ผิดไปจากข้อกำหนด

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

ปัจจุบัน สาย SAC ของ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับใหม่ครบทั้ง 4 ประเภทเรียบร้อยแล้ว โดยมีการพิมพ์เครื่องหมายมาตรฐาน มอก.2341-2564 พร้อมทั้งระบุประเภทของสายไว้บนสายทุกเส้นที่มีการผลิตดังตัวอย่างในภาพ (สำหรับสาย 25 kV)


More Catalog

Price List

Extra high – high voltage Power cables

Medium voltage power cables

Low Voltage Power and Control Cables

Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 

Telecommunication Cables

Building Wire and Bare Conductor


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Line official :  @phelpsdodge_th
 • Tel. ‭02 680 5800‬
 • E-mail : marketing@pdcable.com , export@pdcable.com

www.pdcable.com

สายไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้งานต่างกันอย่างไร?

“จำง่ายๆ สายไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้งานต่างกันอย่างไร?”  วันนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ #รวมชนิดสายไฟฟ้า ที่ต้องใช้ติดตั้งใน #งานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไป มาให้ทราบกันค่ะ ว่าในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแต่ละรูปแบบนั้น ช่างไฟฟ้าจะเลือกใช้สายไฟฟ้าชนิดใดบ้าง? ซึ่งจะเป็นชนิดสายไฟฟ้า ที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบม้วน  หรือ สายไฟฟ้าแบบแบ่งตัด ตามวัตถุประสงค์และจำนวนขนาดที่ต้องการของช่างไฟฟ้าที่ต้องทำการติดตั้งหน้างานค่ะ  มีสายไฟฟ้าชนิดใดกันบ้างนั้น มีข้อมูลดังนี้ค่ะ

สายไฟฟ้า

โดยทั่วไป ชนิดสายไฟฟ้าหลักๆ ที่ใช้ติดตั้งในงานระบบ มีด้วยกันดังนี้ค่ะ 🔌

 

1. 60227 IEC 01 (THW) สายไฟร้อยท่อ สำหรับบ้านและอาคารทั่วไป สายไฟสำหรับเป็นสายเมนเดินลอยในอากาศ (ขนาด 1.5 – 400 ตร.มม.)

 

2. THW-A   สายไฟฟ้าสำหรับเป็นสายเมนเดินลอยในอากาศนอกอาคาร

(ขนาด 10 – 300 ตร.มม.)

 

3. NYY  สายไฟฟ้าสำหรับสายเมน สายไฟสนาม สายไฟถนน สายไฟสำหรับวางบนรางเคเบิล ร้อยท่อ หรือฝังดิน

(1 แกน ขนาด 1 – 500 ตร.มม. , 2 – 4 แกน ขนาด 50 – 300 ตร.มม.)

(NYY-G 2 – 4 แกน + สายดิน ขนาด 25 – 300 ตร.มม.)

 

4. CV  สายไฟฟ้าสำหรับสายเมน สายไฟวางบนรางเคเบิลนอกอาคาร ร้อยท่อ หรือฝังดิน 

(1 แกน ขนาด 1.5 – 630 ตร.มม. , 2 – 4 แกน ขนาด 1.5 – 400 ตร.มม.)

สายไฟฟ้า

5. CV-FD สายไฟฟ้าสำหรับสายเมน สายไฟวางบนรางเคเบิลในอาคาร ร้อยท่อ

(1 แกน ขนาด 1.5 – 630 ตร.มม. , 2 – 4 แกน ขนาด 1.5 – 400 ตร.มม.)

 

6. PdfireTec (FRC) สายทนไฟสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต วงจรไฟฉุกเฉิน

(1 แกน ขนาด 1.5 – 630 ตร.มม.)

 

7. VAF สายไฟฟ้าสำหรับเดินเกาะผนัง (ตีกิ๊บ) ในบ้านและอาคารทั่วไป

(ขนาด 1 – 16 ตร.มม.) , (VAF-G ขนาด 1 – 16 ตร.มม.)

สายไฟ

8. Station wire  สายโทรศัพท์ในอาคาร  (2-6 แกน ขนาด 0.5 – 0.65 มม.)

 

9. VCT  สายไฟฟ้าสำหรับต่อเข้ามอเตอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า

(1-4 แกน ขนาด 4 – 35 ตร.มม.) , (VCT-G 2-4 แกน + สายดิน ขนาด 4 – 35 ตร.มม.)

 

10. PdsolarTec (PV Cable) สายไฟฟ้าสำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ

(ขนาด 2.5 – 240 ตร.มม.)

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต
#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

มั่นใจ ปลอดภัย ติดตั้งด้วยงานคุณภาพ ต้องสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#สายไฟที่ช่างมืออาชีพทุกคนเลือกใช้

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ http://www.pdcable.com/distribution-2/

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

ลอยกระทงเมื่อไหร่ เรื่องสายไฟ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า วันลอยกระทง
เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า วันลอยกระทง

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน หนึ่งในเทศกาลรื่นเริงที่เป็นที่นิยมของเมืองไทย นั่นก็คือ วันลอยกระทง  โดยส่วนใหญ่กิจกรรมที่จะต้องมีการจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานภายในงานนี้ เช่น การประดับประดาด้วยไฟประดับ หลากหลายสีสัน , การปล่อยโคมลอยในบางพื้นที่ เป็นต้น  นอกจากการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ความรื่นเริงและความบันเทิง จากแสงและสีของไฟที่ประดับประดายามค่ำคืน และความสวยงามของประเพณีไทยแล้ว  สิ่งสำคัญในการเที่ยวชมพระจันทร์และงานเทศกาลของวันนี้ก็คือ การระวังและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอัคคีภัยค่ะ 

และรู้หรือไม่คะ ?  ในการปล่อยโคมลอยตามเทศกาล  หากโคมลอยไปติดสายไฟฟ้าแรงดันสูง อาจจะทำให้หม้อแปลงระเบิดส่งผลให้ไฟฟ้าดับในวงกว้างและเป็นอันตรายได้

ดังนั้น ควรปล่อยโคมลอยในสถานที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ และปล่อยในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือ ไฟดูด ด้วยนะคะ เนื่องจากในหลายพื้นที่ กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นมีสายไฟเข้ามาเกี่ยวข้อง และ ใกล้แหล่งน้ำค่ะ

วันนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงขอนำ ข้อปฏิบัติและการระวังภัยเกี่ยวกับสายไฟฟ้า ช่วงเทศกาลลอยกระทงมาฝากค่ะ

#การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

1.เมื่อเดินสายไฟแสงสว่าง และ #ไฟประดับตกแต่งชั่วคราวภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้ #สายที่มีเปลือกหุ้มชั้นนอก เช่นสาย 60227 IEC 52, 60227 IEC 53, 60227 IEC 10 หรือสาย VCT เนื่องจากสายไฟที่มีฉนวนชั้นเดียวมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อติดตั้งภายนอกโดยไม่มีการป้องกันทางกายภาพใดๆ

2.ต้องคำนวนกระแสไฟที่ใช้ในวงจร และเลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะสม

3.จุดต่อสายไฟฟ้าต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยต้องมีความคงทนแข็งแรง สามารถป้องกันน้ำเข้า และป้องกันไฟรั่ว หรือบุคคลสัมผัสได้

4.ตรวจสอบสภาพสายและจุดเชื่อมต่อสายก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

5.หลีกเลี่ยงไม่ให้จุดต่อสายไฟฟ้าสัมผัสน้ำหรือแช่ในน้💦

6.หลีกเลี่ยงการวางสายบนพื้นถนน หรือบริเวณทางคนเดินผ่าน หรือทางรถวิ่งผ่าน ซึ่งสายอาจถูกเหยียบย่ำ หรือถูกกดทับเสียหาย ควรต่อสายจากวงจรที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันไฟดูด

#ระมัดระวังเมื่อเดินเที่ยวชมงาน 🔌

1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้า หลอดไฟ โคมไฟ หรือป้ายไฟ โดยตรง

2.ไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้า ดวงโคม หรือป้ายไฟเมื่อฝนตกหรือมีน้ำท่วมขัง

3.ไม่จุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟใกล้แนวสายไฟฟ้า

4.ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายไฟฟ้า

5.แจ้งผู้เกี่ยวข้องหากพบเห็นสายไฟฟ้าชำรุด

📞แจ้งเหตุเกี่ยวกับสายไฟฟ้า 1130 กฟน.,1129 กฟภ.
📞 แจ้งไฟไหม้-ดับเพลิง 199🔥


มั่นใจ ปลอดภัย ติดตั้งด้วยงานคุณภาพ ต้องสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#สายไฟที่ช่างมืออาชีพทุกคนเลือกใช้

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ

Phelps Dodge Life Line ทุกสายคือชีวิต
มั่นใจ ปลอดภัย ต้องสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #SafetyFirst
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #สายไฟฟ้า
#วันลอยกระทง62 #ลอยกระทง #สายVCT
#ระวังภัยลอยกระทง

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า คือ วัสดุที่ประกอบไปด้วยธาตุโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี เนื่องจากเนื้อโลหะที่มีความแข็งและเหนียว โดยเฉพาะทองแดงที่สามารถนำมาแปรรูปได้ตามต้องการ จึงได้รับความนิยมในวงการของอุตสาหกรรมซึ่งสายไฟแต่ละชนิดจะได้รับการออกแบบแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างและคุณสมบัติการใช้งาน เช่น

 • สายที่ประกอบไปด้วยตัวนำไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
 • สายที่ประกอบด้วยฉนวนหุ้มตัวนำไฟฟ้า
 • สายที่ประกอบด้วยเปลือกหุ้มหรือชั้นป้องกันเสริมเป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน
สายไฟฟ้า

ส่วนประกอบของสายไฟฟ้า

1. ตัวนำไฟฟ้า

ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าทำจากโลหะที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำและมีค่าความนำไฟฟ้าสูง ซึ่งโลหะที่นิยมใช้ทำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่ ทองแดง และอลูมิเนียม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ทองแดง เป็นโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงมาก (สูงเป็นอันดับสองรองจากโลหะเงิน) มีความแข็งแรง สามารถนำมารีดเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก และดัดโค้งงอได้โดยไม่เปราะหักง่าย นำความร้อนได้ดี แต่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก และราคาสูงกว่าอลูมิเนียม ดังนั้นจึงนิยมใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าสำรหับสายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในอาคารและติดตั้งใต้ดิน (Underground cable)
  ทองแดง
 • อลูมิเนียม มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่าทองแดง (ประมาณ 62% ของทองแดง) แต่เปราะหักได้ง่ายกว่าจึงไม่สามารถรีดเป็นเส้นลวดขนาดเล็กมากได้ อลูมิเนียมมีข้อได้เปรียบทองแดงคือมีน้ำหนักเบากว่ามาก (อลูมิเนียมมีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 3 ของทองแดงที่ปริมาตรเท่ากัน) และราคาถูกกว่า ดังนั้นอลูมิเนียมจึงเหมาะสำหรับทำเป็นตัวนำของสายไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบแขวนลอยในอากาศ เช่นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเหนือพื้นดินที่ต้องเดินเป็นระยะทางไกล ทำให้การลงทุนในสายส่งและโครงสร้างเสาและอุปกรณ์รับน้ำหนักน้อยลงจากน้ำหนักที่เบากว่าของสายตัวนำอลูมิเนียม และเนื่องจากอลูมิเนียมเปราะหักได้ง่ายกว่าทองแดง ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้ทำเป็นตัวนำสายตีเกลียวหรือสายอ่อนขนาดเล็กและตัวนำที่ติดตั้งในอาคารซึ่งต้องการการดัดโค้งของสายในการติดตั้งมากกว่า

 

2. ฉนวน

ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านไปยังส่วนอื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่นไฟรั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจร ฉนวนส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกโพลีเมอร์หรือยางที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันของเหลวไหลผ่านสามารถป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้  วัสดุที่ใช้ทำฉนวนมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุด คือ โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride: PVC) และ ครอสลิงค์ โพลีเอททีลีน (Cross-Linked Polyethylene: XLPE)

 • ฉนวน PVC มีความนิ่มและอ่อนตัว สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย นิยมใช้เป็นฉนวนสายแรงดันต่ำ โดยเฉพาะสายที่ใช้ติดตั้งในอาคารเนื่องจาก PVC มีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้ไฟในตัวเอง ฉนวน PVC ใช้กับสายไฟฟ้าที่มีพิกัดอุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 oC
 • ฉนวน XLPE ผลิตโดยการทำให้ โพลีเอททีลีน (PE) เกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนเป็นครอสลิงค์ โพลีเอททีลีน (XLPE) ซึ่งมีความแข็งแรงและทนความร้อนได้มากขึ้น ฉนวน XLPE ใช้กับสายไฟฟ้าที่มีพิกัดอุณหภูมิตัวนำสูงสุด 90 oC นิยมใช้เป็นฉนวนสายไฟฟ้ากำลัง โดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงดันสูง ฉนวน XLPE มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า PVC ได้แก่ ทนอุณหภูมิได้สูงกว่า มีความแข็งแรงมากกว่า ความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่า ป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่า แต่มีข้อเสียคือเมื่อติดไฟแล้วจะลุกลามไฟได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่นิยมใช้สายไฟฟ้าฉนวน XLPE ติดตั้งในอาคาร ยกเว้นแต่เป็นสายที่ออกแบบให้ผ่านการทดสอบการลุกลามไฟเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีฉนวนชนิดอื่นๆอีกหลายชนิด เช่น ฉนวนยาง EPR ที่มีความนิ่มยืดหยุ่นสูงและกันน้ำได้ดี เหมาะกับงานติดตั้งที่ต้องการความอ่อนตัวของสายไฟมาก และฉนวน LSHF-XLPE ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ฉนวน XLPE มีคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟ มีควันน้อยและไม่ปล่อยก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อถูกไฟไหม้ สำหรับสายไฟฟ้าใช้ติดตั้งภายในอาคาร เป็นต้น

3. เปลือกนอก (Over sheath)

เปลือกนอก หรือ Over Sheath คือ พลาสติกโพลิเมอร์ที่อยู่ชั้นนอกสุดของสายไฟฟ้า ทำหน้าที่ปกป้องสายไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การขูดขีดระหว่างติดตั้ง แรงกระแทกกดทับ แสงแดด น้ำและความชื้น และการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น

 • PVC มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฉนวนพีวีซีเหมาะกับสายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
 • PE มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการขูดขีดและแรงกระแทกกดทับได้ดี และป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี แต่มีข้อเสียเรื่องการลุกลามไฟเช่นเดียวกับฉนวน XLPE ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นเปลือกของสายที่ใช้ติดตั้งใต้ดิน
 • LSHF (Low Smoke Halogen Free) พัฒนาขึ้นสำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเปลือก LSHF มีคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟ ควันน้อยและไม่ปล่อยก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อถูกไฟไหม้ มีข้อเสียคือ ความแข็งแรงไม่สูงมากเท่า PVC และ PE และไม่เหมาะกับการติดตั้งแบบฝังดิน เนื่องจากมีการดูดซึมความชื้นสูง

อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันสัญญาณรบกวน

ส่วนประกอบที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้สายไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสนามแม่เล็กทำให้สายไฟฟ้ามีโครงสร้างเหมาะสมกับการติดตั้งในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น

 • อาร์เมอร์ (Armour) เป็นชั้นของเส้นลวดหรือเทปโลหะ เช่น เหล็กกัลวาไนซ์ หรือ อลูมิเนียม ทำหน้าที่ป้องกันแรงกระแทกและกดทับ ทำให้สายไฟฟ้ามีความแข็งแรงมากขึ้น จึงเหมาะสมต่อการติดตั้งใต้ดินหรือติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการที่สายจะถูกกระแทกโดยไม่มีการป้องกันสาย
 • ชิลด์โลหะ (Metallic Shield) เป็นชั้นของเทปหรือลวดโลหะที่ห่อหุ้มสายเพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนทั้งจากภายในและภายนอกสาย หรือป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากสายไฟฟ้ากำลังโดยเฉพาะสายแรงดันปานกลางและแรงดันสูงซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาจเป็นอันตรายขึ้นได้ ชิลด์มักทำจากเทปหรือลวดโลหะ เช่น เทปทองแดง, เทปอลูมิเนียม, ลวดทองแดง หรือลวดทองแดงชุบดีบุก เป็นต้น
 • เปลือกตะกั่ว (Lead Sheath) เป็นชั้นของตะกั่วที่หุ้มเป็นปลอกอยู่ภายในสายไฟฟ้า ทำหน้าที่ป้องกันความชื้นได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีและน้ำมันได้ดี เสริมความแข็งแรงให้กับสายไฟฟ้า จึงเป็นโครงสร้างที่นิยมอย่างมากสำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Cr : wikipedia

Contact : PD Cable

Facebook : PD Cable Thailand

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก