Tel : 0-2680-5800

รู้หรือไม่ สายไฟฟ้าชนิด NYY และ VCT มีการแก้ไขมาตรฐานใหม่ 

เป็น มอก.11 เล่ม 101-2559 

มาตรฐาน มอก.11 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ กำลังจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันค่ะ

มาตรฐาน มอก.11 ส่วนที่มีการแก้ไข 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับมาตรฐาน มอก.11 กันก่อน มาตรฐาน มอก.11 เป็นมาตรฐานที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานสากล IEC 60227 โดยรับเอา IEC 60227 Part 1 ถึง Part 5 มาปรับใช้กับประเทศไทยเป็น มอก.11 เล่ม 1 ถึง เล่ม 5 และเพิ่มเติม มอก.11 เล่ม 101 สำหรับสายไฟฟ้าชนิดที่เป็นที่นิยมใช้งานในประเทศไทย แต่ไม่มีอยู่ใน IEC 60227 เพื่อให้มาตรฐานครอบคลุมสายไฟฟ้าชนิดที่มีการใช้งานโดยทั่วไปในประเทศไทย  มาตรฐาน มอก.11 ทั้ง 6 เล่มประกอบด้วย

มาตรฐานสายไฟฟ้า

สำหรับการแก้ไขมาตรฐานในครั้งนี้ จะเป็นการแก้ไขเฉพาะ มอก.11 เล่ม 101 เท่านั้น โดยเปลี่ยนจากเดิม มอก.11 เล่ม 101-2553 เป็น มอก.11 เล่ม 101-2559 ส่วน มอก.11 เล่มอื่นๆยังคงใช้ฉบับเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101 นี้เป็นข้อกำหนดสำหรับสายไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไปได้แก่สายไฟฟ้าชนิด VAF, VAF-G, NYY, NYY-G, VCT, และ VCT-G 

มาตรฐานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

มอก.11 เล่ม 101-2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเรื่องเดียวคือ มีการเพิ่มขนาดตัวนำขนาดเล็กของสายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-G, VCT และ VCT-G ให้เริ่มตั้งแต่ขนาด 1 ตร.มม. ขึ้นไป เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่กว้างมากขึ้น ส่วนสายไฟฟ้าชนิด VAF และ VAF-G ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

มาตรฐานสายไฟฟ้า

ทำไมจึงต้องมีการแก้ไขมาตรฐานใหม่

เนื่องจากมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101 เดิม กำหนดให้สายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-G, VCT และ VCT-G มีขนาดตัวนำที่ต่อเนื่องกันกับขนาดตัวนำของสายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 10 และ 60227 IEC 53 ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าที่มีโครงสร้างเหมือนกันกับสาย NYY และ VCT ตามลำดับ 

แต่เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย กำหนดให้สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 10 และ 60227 IEC 53 ไม่สามารถใช้ติดตั้งฝังดินได้เหมือนสาย NYY และ VCT จึงเกิดปัญหากับผู้ใช้งานจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าหลายแกนที่มีตัวนำขนาดเล็กสำหรับงานติดตั้งแบบเดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 

ดังนั้นจึงมีการแก้ไขมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101 เพิ่มขนาดตัวนำสายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-G, VCT และ VCT-G ให้ครอบคลุมตัวนำขนาดตั้งแต่ 1 ตร.มม. เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้

ทั้งนี้สามารถคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มได้ดังนี้

 1. ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานสาย NYY กับ 60227 IEC 10 
 2. ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานสาย VCT กับ 60227 IEC 53 

มาตรฐานใหม่เริ่มใช้เมื่อใด

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 จะมีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้ อย่างไรก็ตามอาจมีการอนุญาตให้ผู้ผลิตสายไฟฟ้ายื่นขอผ่อนผันการบังคับใช้ออกไปได้ระยะหนึ่ง ดังนั้นสายไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่จึงน่าจะเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาดในปี 2564 เป็นต้นไป

เปรียบเทียบสาย NYY & NYY-G

มาตรฐานใหม่ มอก.11 เล่ม 101-2559

มาตรฐานสายไฟฟ้า

เปรียบเทียบสาย VCT & VCT-G
มาตรฐานใหม่ มอก.11 เล่ม 101-2559

มาตรฐานสายไฟฟ้า

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Price List-ข้อมูลราคา

Extra high – high voltage Power cablesMedium voltage power cables
Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 
Building Wire and Bare Conductor
Telecommunication Cables
Low Voltage Power and Control Cables

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

ตารางมาตรฐานสายไฟฟ้า

สายไฟ สายไฟฟ้า

เรื่องมาตรฐานสายไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย  สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงได้นำข้อมูลเรื่องมาตรฐานสายไฟฟ้า มาสรุปเป็นภาพตารางเพื่อให้เข้าใจและจำง่ายยิ่งขึ้น โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง มาตรฐานสายไฟฟ้าแบบเก่า และ มาตรฐานสายไฟฟ้าแบบใหม่ ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องใดบ้าง

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

2. มาตรฐานสายไฟฟ้า มอก.11-2553 นี้ การแบ่งชนิดของสายไฟฟ้า จะอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60227 โดยใช้เป็นรหัสเลข 2 ตัว ตามหลังมาตรฐาน IEC เช่น 60227 IEC 01 ซึ่งตัวเลขสองตัวหลังนี้จะบอกชนิดของสายไฟฟ้า แต่ก็จะยังมีสายไฟฟ้าบางชนิดในมาตรฐานเดิม ที่ยังคงไว้และใช้ชื่อเดิมที่คุ้นเคยกัน ได้แก่ VAF, NYY และ VCT

3. พิกัดแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้ามีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจากมาตรฐานเก่าระบุเพียงแค่ค่าแรงดันที่กำหนดค่าเดียว เปลี่ยนเป็นระบุค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเป็นตัวเลขสองค่าในรูป U0/U ตามมาตรฐาน IEC  โดยตัวเลขตัวแรก U0 คือแรงดันไฟฟ้า (r.m.s.) ระหว่างตัวนำกับดิน และ ตัวเลขตัวหลัง U คือแรงดันไฟฟ้า (r.m.s.) ระหว่างตัวนำกับตัวนำ

4. อุณหภูมิของสายไฟฟ้าที่ใช้งานก็มีการเปลี่ยนแปลง คือ จากเดิมกำหนดไว้ที่ค่าเดียวสำหรับสายไฟฟ้าทุกชนิด คือ สูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส  แต่สำหรับสายมาตรฐานใหม่ นอกจากพิกัดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสสำหรับสายทั่วไปแล้ว ยังมีสายชนิดทนความร้อนที่มีพิกัดอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสอีกด้วย ได้แก่สาย 60227 IEC 07, 60227 IEC 08, 60227 IEC 56 และ 60227 IEC 57

5. ประเภทและขนาดตัวนำของสายไฟฟ้า  มาตรฐานฉบับใหม่เปิดให้มีตัวนำสายไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับตัวนำสายไฟฟ้าแบบตีเกลียว ซึ่งอนุญาตให้เป็นแบบตีเกลียวกลมแบบอัดแน่นและตีเกลียวรูปทรงอื่น (shaped conductor) นอกเหนือจากแบบตีเกลียวกลมได้อีกด้วย (แต่ในท้องตลาดยังไม่มีผลิตออกมาจำหน่าย)

ในส่วนของขนาดตัวนำสายไฟฟ้า สายนิวทรัลและสายไฟฟ้าที่เป็นสายดินก็ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน

โดยที่ขนาดตัวนำของสายไฟฟ้าที่เป็นสายเฟสจะมีขนาดเท่ากับขนาดตัวนำของสายไฟฟ้าที่เป็นสายนิวทรัล

สำหรับสายไฟฟ้าที่เป็นสายดินจะมีขนาดเท่ากับสายไฟฟ้าที่เป็นสายเฟสในกรณีที่ตัวนำสายไฟฟ้าที่เป็นสายเฟสมีขนาดไม่เกิน 16 ตร.มม. แต่ถ้าตัวนำสายไฟฟ้าที่เป็นสายเฟสมีขนาดใหญ่กว่า 16 ตร.มม. สายไฟฟ้าที่ใช้เป็นสายดินจะมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของสายไฟฟ้าที่ใช้เป็นเฟส

6.สีของฉนวนสายไฟฟ้ามาตรฐานฉบับใหม่กำหนดให้สายไฟฟ้าที่ใช้เป็นสายดินเป็นสีเขียวแถบเหลือง สายไฟฟ้าที่ใช้เป็นสายนิวทรัลเป็นสีฟ้า สำหรับ สายเส้นไฟฟ้าจะใช้สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา สำหรับเฟสที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต
#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

ตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก