ตึกมหานคร ใช้สายไฟ THW, CV, NYY, XLPE
Project MAHANAKHON
Cable THW, CV, NYY, XLPE