เฟ้ลปส์ ดอด์จ ร่วมแสดงความยินดี

59 ปี PEA  “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

 

 

 

 

คุณทวี บุญมีฤทธิ์ Business Manager ตัวแทน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ครบรอบ 59 ปี “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ณ สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาส ครบรอบ 59 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปีนี้ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมมอบเงินให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสบทบทุนเข้ามูลนิธิในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และ ผู้มีรายได้น้อย

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอร่วมเคียงข้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดไป 59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

 

#PhelpsDodge #เฟ้ลปส์ดอด์จ
#สายใจไฟฟ้า #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA