เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้นำการผลิตสายไฟฟ้า

เตรียมจัดกิจกรรม สนันสนุนการแข่งขันทักษะ ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประจำปี 2562-2563

 

 

 

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตสายไฟฟ้าหนึ่งเดียวที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสนันสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ทั้งในภาคส่วนสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562-2563

เนื่องด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในวิชาไฟฟ้ากำลังตามมาตรฐานกำหนด และ เป็นช่างไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้นำการผลิตสายไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก และ มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต และองค์ความรู้ในเรื่องของสายไฟอย่างถูกต้อง จึงได้เข้าร่วมกำหนด เกณฑ์ กติกา และ เนื้อหาความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใช้ในการแข่งขัน

โดยความรู้ทั้งหมดนั้น เฟ้ลปส์ ดอด์จ มีความหวังว่า นักศึกษา ระดับ ปวช.ทุกคน จะได้นำทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งาน และมีความรู้เรื่องการติดตั้งสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีความมุ่งมั่น ที่จะร่วมพัฒนา พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลังทุกคน ให้มีความรู้เรื่องสายไฟฟ้าอย่างถูกต้องที่สุด และ เป็นบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ ระหว่าง ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ คุณกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม Chief Commercial Officer บริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

https://www.pdcable.com/en/news-en/phelps-dodge-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2-2/

ติดตามอัพเดทข่าวสาร จาก Phelps Dodge ได้ที่ https://www.pdcable.com/news/


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้