Tel : 0-2680-5800

Home User useful hint

สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป มีชนิดอะไรบ้าง

สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งสายไฟฟ้าแต่ละชนิดต่างก็มีการออกแบบโครงสร้างและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปติดตั้งใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  การเลือกใช้สายไฟฟ้า จึงต้องเลือกชนิดสายให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และวิธีการติดตั้งสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า โดยทั่วไป เราอาจแบ่งกลุ่มสายไฟฟ้าตามระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งานได้เป็น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ, สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง, สายไฟฟ้าแรงดันสูงและสูงพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีสายไฟฟ้าที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือสายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม เป็นต้น ซึ่ง สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป ชนิดที่นิยม ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เพิ่มเติม »

สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานเท่าไร มีวันหมดอายุหรือไม่?

สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานเท่าไร มีวันหมดอายุหรือไม่? สายไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งานยาวนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับฉนวนของสายไฟฟ้าว่าสามารถคงคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้นานเพียงใด เพราะหากฉนวนเสียสภาพการป้องกันทางไฟฟ้าไป ก็จะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือเกิดการเบรคดาวน์ของฉนวน โดยทั่วไปแล้ว ฉนวนของสายไฟฟ้ามักจะทำจากพลาสติกโพลิเมอร์ ซึ่งมีความต้านทานทางไฟฟ้าสูง มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวได้ดี และมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก แต่ฉนวนพลาสติกโพลิเมอร์ก็สามารถเสื่อมสภาพลงได้จากสาเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย ซึ่งบางปัจจัยส่งผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ แต่หลายๆปัจจัยก็ส่งผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุของสายไฟฟ้าอย่างเจาะจงได้เพราะสายไฟฟ้าถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลายกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว สายไฟฟ้าฉนวน PVC จะมีอายุการใช้งานยาวนานได้ถึง 20 ปี ส่วนสายไฟฟ้าฉนวน XLPE มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 30

เพิ่มเติม »

สายไฟมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ มาตรฐานความปลอดภัย ระดับโลก ตอบโจทย์อาคารเขียว (Green Building) อาคารยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ประเมินการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียวคือการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารอันตราย ตัวอย่างเช่น อาคารเขียวตามเกณฑ์การประเมิน LEED มีข้อกำหนดสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารต้องมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 300 PPM ดังนั้น สายไฟฟ้าของเฟ้ลปส์ ดอด์จ
เพิ่มเติม »
สายไฟ ช่างไฟ

สายไฟคู่ช่างไฟมืออาชีพ สำหรับระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟคู่ช่างไฟมืออาชีพ สำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และที่อยู่อาศัยทั่วไป เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟคู่ช่างไฟมืออาชีพ สำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และที่อยู่อาศัยทั่วไป อาชีพช่างไฟเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญในการวางแผนเดินสายไฟในลักษณะต่างๆ อย่างรอบคอบ และ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และ ผู้อื่น การเลือกชนิดสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ และ ติดตั้งได้อย่างตรงตามมาตรฐานกำหนด เป็นสิ่งที่ช่างไฟต้องคำนึงถึงและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงเป็นแบรนด์สายไฟฟ้า ที่ช่างไฟมืออาชีพส่วนใหญ่เลือกใช้
เพิ่มเติม »
สายไฟ vaf vaf-g

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟบ้านที่ดีที่สุด สาย VAF, VAF-G แข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูงสุด

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟบ้านที่ดีที่สุด สาย VAF, VAF-G แข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูงสุด เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟบ้านที่ดีที่สุด สาย VAF, VAF-G แข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูงสุด การติดตั้งเดินเกาะผนังภายในบ้าน,อาคาร,ที่อยู่อาศัยทั่วไป มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน (Lead-free) ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท
เพิ่มเติม »

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สุดแห่งงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Electircal Engineering Service and Solution

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สุดแห่งงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Electircal Engineering Service and Solution เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สุดแห่งงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Electircal Engineering Service and Solution เพื่ออนาคตสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของคุณทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด และมั่นใจได้ว่าระบบสายไฟฟ้าของคุณติดตั้งได้อย่างถูกต้อง และไม่มีความผิดปกติ เมื่อดำเนินการเปิดใช้ระบบ เพื่อความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยเฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดให้บริการทดสอบสายไฟ
เพิ่มเติม »
เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟพีดี สุดยอดเทปพันสายไฟที่ดีที่สุด ตัวช่วยสำคัญสำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ  เทปพันสายไฟพีดี สุดยอดเทปพันสายไฟที่ดีที่สุด เฟ้ลปส์ ดอด์จ เทปพันสายไฟพีดี สุดยอดเทปพันสายไฟที่ดีที่สุด ตัวช่วยสำคัญสำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เพิ่มความปลอดภัยจุดต่อสายไฟฟ้า และช่วยป้องกันไฟรั่ว ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของเทปพันสายไฟพีดี จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 โวลต์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของเทปพันสายไฟพีดี จึงเหมาะสำหรับใช้พันเพื่อเป็นฉนวนสายไฟบริเวณจุดต่อของสายไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เทปพันสายไฟพีดีจึงครอบคลุมทุกการใช้งาน โดยเทปพันสายไฟพีดีสามารถใช้งานได้ที่ที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์
เพิ่มเติม »
สายไฟ สายไฟฟ้า

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า MakeTheFutureNow

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า MakeTheFutureNow สายไฟ เฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นแบรนด์สายไฟอันดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ จากวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่างไฟมืออาชีพ ด้วยการผลิตสายไฟที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพ เพื่อใช้ในการติดตั้งสำหรับงานระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต ✓ สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ผลิตด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก วัตถุดิบสายไฟคัดเกรดคุณภาพสูงสุด คุณภาพสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ตัวนำไฟฟ้า ผลิตด้วยทองแดงคัดเกรดบริสุทธิ์
เพิ่มเติม »
สายลำโพง

สายไฟฟ้า TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF) สายไฟคุณภาพสูงสำหรับเครื่องกระจายเสียง

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF) สายไฟคุณภาพสูงสำหรับเครื่องกระจายเสียง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และมีความเสถียร นิยมใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง หรือ ลำโพง ทุกชนิด

เพิ่มเติม »
สายไฟแรงดันปานกลาง

เฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดตัว ที่สุดแห่งเทคโนโลยีทดสอบสายไฟเพื่ออนาคต แรงดันปานกลาง Phelps Dodge VLF-TD Test

ในระบบไฟฟ้ากำลัง สายไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายพลังงาน สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันระดับปานกลาง (3kV-36kV)  ทั้งนี้สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบ Distribution System และเป็นสายไฟหลักเพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , รถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้า,โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เป็นต้น

เพิ่มเติม »
ทดสอบสายไฟ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ Electrical Engineering Service and Solution

วันนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ พาชมภาพบรรยากาศโดยรวม สำหรับการให้บริการ Engineering Solution AC Resonance On-Site Test ที่สุดเทคโนโลยีรถทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงตามมาตรฐาน IEC มาให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังติดตั้ง ที่หน้างานสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพิ่มเติม »

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting