Tel : 0-2680-5800

Skinned Insulation คืออะไร?

โดยปกติแล้ว ฉนวนของสายไฟฟ้าหลายแกนจะใช้สีของฉนวนที่แตกต่างกันในการชี้บ่งสายแต่ละแกน แต่การผสมสีลงในเนื้อฉนวน PVC จะส่งผลให้ค่าความต้านทานของฉนวนลดลง ถึงแม้ค่าความต้านทานของฉนวนที่ลดลงจะยังคงผ่านตามมาตรฐานกำหนด แต่ความค่าต้านทานฉนวนสามารถลดลงได้มากอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีการหุ้มฉนวนแบบ Skinned Insulation สีแสดงแกนของสายไฟฟ้าจะเคลือบอยู่บนผิวชั้นนอกเท่านั้น ส่วนเนื้อฉนวนภายในจะเป็น PVC ที่ไม่ได้ผสมสีจึงยังคงความบริสุทธิ์ของฉนวนที่มีค่าความต้านทานระดับสูงไว้ได้ ซึ่ง เฟ้ลปส์ ดอด์จเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี Skinned Insulation มาใช้ผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เทคโนโลยีการหุ้มฉนวน Skinned Insulation
การหุ้มฉนวน Skinned Insulation

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting