Tel : 0-2680-5800

 ไขข้อสงสัย สายไฟชนิด NYY และ 60227 IEC 10 แตกต่างกันอย่างไร ?

ไขข้อสงสัย สายไฟชนิด NYY และ 60227 IEC 10 แตกต่างกันอย่างไร ?

สายไฟฟ้าชนิด NYY แบบหลายแกน และชนิด 60227 IEC 10  ต่างก็มีโครงสร้างสายที่เหมือนกัน คือเป็นสายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และมีเปลือก PVC หุ้มอีก 2 ชั้น คือเปลือกชั้นในและเปลือกชั้นนอก ซึ่งถ้ามองด้วยสายตาจากภายนอกก็แทบจะแยกความแตกต่างกันไม่ออกเลยทีเดียว

ถึงแม้สายไฟทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีโครงสร้างสายที่เหมือนกัน แต่ความจริงแล้ว เป็นสายคนละชนิดกัน และมีข้อกำหนดในการติดตั้งใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ใช้งานและติดตั้งสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด 

ความแตกต่างของสายไฟฟ้าชนิด NYY แบบหลายแกน และสายชนิด 60227 IEC 10 ที่สำคัญคือ

 1.       อ้างอิงมาตรฐาน มอก. คนละฉบับกัน
 2.       พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เท่ากัน
 3.       มีขนาดตัวนำให้เลือกใช้งานไม่เท่ากัน
 4.       มีข้อกำหนดวิธีการติดตั้งสายแตกต่างกัน

 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้งาน สายไฟชนิด NYY และ 60227 IEC 10  เฟ้ลปส์ ดอด์จได้สรุปข้อแตกต่างของสายไฟทั้ง 2 ชนิดไว้ในตาราง ดังนี้

ความแตกต่างของสายไฟฟ้าชนิด NYY และชนิด 60227 IEC 10

ไขข้อสงสัย สายไฟชนิด NYY และ 60227 IEC 10 แตกต่างกันอย่างไร ?

จากข้อมูลในตาราง สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 10 หรือที่นิยมเรียกว่าสาย IEC 10 มีความแตกต่างจากสาย NYY อย่างชัดเจน เพราะแม้ว่าจะอ้างอิงมาตรฐาน มอก.11 เหมือนกัน แต่เป็นมาตรฐานคนละฉบับกัน คือสาย NYY อ้างอิงมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101 – 2559 ส่วนสาย 60227 IEC 10 อ้างอิงมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 4 – 2553 โดยมีข้อกำหนดสำหรับสายไฟฟ้าทั้งสองชนิดแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

มาตรฐาน มอก.11 ถูกร่างขึ้นโดยรับเอาสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60227 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ โดยสายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 10 เป็นหนึ่งในสายที่รับมาจากมาตรฐาน IEC 60227 ดังนั้นจึงเป็นสายไฟฟ้าที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้งานกันโดยทั่วไปในต่างประเทศด้วย

ส่วนสายชนิด NYY ไม่มีอยู่ในมาตรฐาน IEC 60227  (สังเกตจากชื่อสายไม่ได้เป็นรหัสชนิด 60227 IEC XX) แต่เป็นสายที่เพิ่มเข้าไปในมาตรฐาน มอก.11 เพื่อให้มีชนิดสายไฟฟ้าครอบคลุมลักษณะการใช้งานสำหรับประเทศไทย ดังนั้น สายไฟชนิด NYY ตามมาตรฐาน มอก.11-2559 จึงไม่ใช่สายชนิดที่เป็นสากลตามมาตรฐาน IEC 60227

จุดสังเกตในการแยกความแตกต่างของสายไฟฟ้าทั้งสองชนิดนี้คือ พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยสาย NYY มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V ส่วนสาย 60227 IEC 10 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากข้อความที่พิมพ์ระบุอยู่บนสายไฟฟ้า บนฉลาก หรือบนล้อบรรจุสายไฟ

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย สายไฟฟ้าชนิด NYY และ 60227 IEC 10 สามารถใช้ในงานทั่วไป โดยใช้วิธีการติดตั้งสายไฟฟ้าได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 10 ไม่สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง และไม่ใช้ในการเดินลอยในอากาศเหมือนสาย NYY ดังแสดงในตาราง

วิธีการติดตั้งสายไฟฟ้าชนิด NYY และ 60227 IEC 10

ไขข้อสงสัย สายไฟชนิด NYY และ 60227 IEC 10 แตกต่างกันอย่างไร ?

นอกจากนี้ ในต่างประเทศ ยังมีการใช้งานสายไฟฟ้าที่ใช้ชื่อ NYY เหมือนกัน ซึ่งมักจะอ้างอิงมาตรฐาน VDE และมีพิกัดแรงดัน 0.6/1 kV ซึ่งสาย NYY มาตรฐาน VDE นี้ แม้จะมีชื่อสาย NYY เหมือนกัน แต่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันกับสาย NYY มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 ของประเทศไทย เนื่องจากอ้างอิงมาตรฐานคนละฉบับ จึงมีข้อกำหนดในรายละเอียดของวัสดุ โครงสร้าง และการทดสอบสายแตกต่างกัน ดังนั้นสาย NYY มาตรฐาน VDE ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 นี้ จึงเป็นสายคนละชนิดกันและไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

อย่าลืมติดตามว่าเฟ้ลปส์ ดอด์จ จะนำบทความดี ๆ อะไรมาฝากกันอีกนะคะ

อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่นี่


ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


More Catalog

Price List

Extra high – high voltage Power cables

Medium voltage power cables

Low Voltage Power and Control Cables

Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 

Telecommunication Cables

Building Wire and Bare Conductor

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting