Tel : 0-2680-5800

เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ

สายไฟเมนต่อจากหม้อแปลง 3 เฟส 250 kVA เข้าตู้ MDB
ใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) 1×185 mm.
เดินเปลือยติดแร็คลูกถ้วยเข้าอาคารได้หรือไม่?

 

 

เนื่องจากมีคำถามจากลูกค้าสอบถามเข้ามาและเป็นประโยชน์ ในเรื่องของความรู้การติดตั้งสายไฟ เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงขออนุญาตนำคำถามมาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน พร้อมตอบคำถามดังกล่าวจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเฟ้ลปส์ ดอด์จ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งสายไฟฟ้า ดังนี้ค่ะ

Q: สายไฟเมนต่อจากหม้อแปลง 3 เฟส 250 kVA เข้าตู้ MDB ใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) เดินเปลือยติดแร็คลูกถ้วยเข้าอาคารได้หรือไม่?

A : จากคำถามดังกล่าว ทางวิศวกรแนะนำว่า จากการคำนวณเบื้องต้น หม้อแปลง 250 kVA ถ้าใช้ Main CB ขนาด 400 AT สามารถใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) ขนาด 185 sq.mm. เดินลอยบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศได้ อ้างถึงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯของ วสท. ตารางที่ 5-22 การใช้งานสายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 01 (THW) ขนาด 185 sq.mm. เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศเรียงกันในแนวตั้งและแนวนอน มีขนาดกระแสเป็น 418 A และ 453 A ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาระยะความยาวสายที่เดินในท่อเมื่อเข้าอาคารตามข้อกำหนด วสท.ด้วยค่ะ

โดยมาตรฐานทางการติดตั้งฯของ วสท. ข้อ 5.25.1.9 ได้กำหนดไว้ว่าในที่ซึ่งมีการเดินสายผสมระหว่างการเดินสายในอากาศ หรือเกาะผนังในอากาศ และการเดินสายในท่อหากความยาวที่เดินในท่อไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวสายทั้งหมด หรือสายที่เดินในท่อยาวไม่เกิน 6 เมตร แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า อนุญาตให้ใช้ค่าขนาดกระแสตา
วิธีการเดินสายในอากาศ หรือเกาะผนังในอากาศได้

 

 


 

 

เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต
#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

มั่นใจ ปลอดภัย ติดตั้งด้วยงานคุณภาพ ต้องสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ
#สายไฟที่ช่างมืออาชีพทุกคนเลือกใช้

พบตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ ได้ที่ http://www.pdcable.com/distribution-2/

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต

 

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting