ทำไมการไฟฟ้าฯ และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

จึงไม่อนุญาติให้ใช้สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมติดตั้งในบ้านและอาคาร ?

เคยสงสัยกันไหมคะว่า #ทำไมการไฟฟ้าฯและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยจึงไม่อนุญาติให้ใช้สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมติดตั้งในบ้านและอาคาร ? วันนี้ สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ จะขออธิบายเหตุผลอยู่หลายข้อด้วยกันดังนี้ค่ะ

  1. อะลูมิเนียมมีค่าสัมประสิทธฺ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสูงกว่าทองแดง หมายความว่าอะลูมิเนียมมีการยืดตัวและหดตัวมากเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีโอกาสที่จะส่งผลให้จุดต่อทางไฟฟ้าและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่างๆเกิดการหลวมหรือเคลื่อนหลุด และทำให้เกิดความร้อนหรือการอาร์คจนไหม้ได้

2. ตัวนำอะลูมิเนียมมีโอกาสเกิดสนิมและเกิดการกัดกร่อนได้เร็วกว่าตัวนำทองแดง เมื่ออะลูมิเนียมสัมผัสความชื้นและอากาศ จะเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นและเกิดสนิมของอะลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นขุยสีขาวบนผิวนอก ซึ่งสนิมของอะลูมิเนียมจะไม่นำไฟฟ้า และทำให้จุดเชื่อมต่อและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเกิดความร้อนสูงได้

3. ตัวนำอะลูมิเนียมมีความแข็งน้อยกว่าทองแดง ดังนั้นเมื่อปอกฉนวนสายไฟจึงมีโอกาสที่มีดจะบาดหรือเฉือนเข้าไปในเนื้อตัวนำมากกว่าทองแดง

นอกจากนี้ การใช้สายตัวนำอะลูมิเนียมจะต้องใช้ขนาดตัวนำที่ใหญ่กว่าตัวนำทองแดงเพื่อให้รับกระแสไฟฟ้าได้เท่ากัน ซึ่งในการเดินสายภายในอาคารอาจติดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งสายเมื่อต้องใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ หรือการติดตั้งร้อยท่ออาจทำได้ยากลำบาก และดูไม่สวยงามอีกด้วย  แต่ไม่ใช่ว่าสายตัวนำอะลูมิเนียมจะมีแต่ข้อเสียนะคะ ความจริงแล้วสายอะลูมิเนียมมีจุดเด่นที่เหนือกว่าสายทองแดงคือ มีน้ำหนักเบากว่ามาก (อะลูมิเนียมจะมีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 3 ของทองแดงที่ปริมาตรเท่ากัน) และมีราคาถูกกว่ามาก ดังนั้นสายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมจึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในลักษณะแขวนบนเสาไฟฟ้าภายนอกอาคารมากกว่า เพราะสายน้ำหนักเบาโครงสร้างเสาและส่วนรับน้ำหนักสายจึงไม่ต้องแข็งแรงมากเหมือนของสายทองแดงค่ะ

อย่างไรก็ตาม เฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอนำข้อมูล #สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม และ #สายตัวนำอะลูมิเนียมเปลือยที่ใช้ในระบบสายส่ง มาฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

แสดงภาพโครงสร้างสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนPVC ฉนวนชนิดพิเศษ ทนต่อแสงแดดและรังสี UV เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร

ตารางแสดงข้อมูลของสายไฟฟ้า THW-A & WPC

แสดงโครงสร้างฉนวนชนิดพิเศษ สายไฟ SAC  ทนต่อแสงแดดและสภาพอากาศ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร

Low insulation Shrinkage การหดตัวของฉนวนต่ำ,High tracking resistance ทนทานต่อการวาบไฟตามผิว

ตารางแสดงโครงสร้างข้อมูลสายไฟฟ้า SAC

โครงสร้างสาย AAC All Aluminum Stranded Conductor
สายอลูมิเนียมเปลือยตีเกลียว   นิยมใช้แขวนบนเสาสายส่ง

แสดงข้อมูลตารางสายไฟ AAC


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #ความรู้เรื่องไฟฟ้า #สายอะลูมิเนียม
#สายอะลูมิเนียมเปลือย #สายเปลือย #THWA #WPC #AAC #SAC