Tel : 0-2680-5800

ชื่อสายไฟแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไร?

ชื่อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ (1)

ทราบกันหรือไม่คะว่าชื่อรหัสของชนิดสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ช่างไฟฟ้าใช้ในการติดตั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น สาย THW, NYY, VCT, VAF นั้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านี้นั้นมีความหมาย  เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ทีมวิศวกรคุณภาพของเรา จึงขอนำข้อมูลที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ และ เคยสงสัยว่าชื่อชนิดสายไฟฟ้าที่เราใช้เรียกกันอยู่นั้น มันมีความหมายหรือไม่ ?

ชื่อสายไฟฟ้าแรงดันต่ำแต่ละชนิดที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั้นมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อรหัสชนิดสายไฟฟ้าที่รับเอามาจากต่างประเทศแทบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สาย THW, NYY, VCT, CV เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตสายไฟฟ้าใช้เองภายในประเทศนั้น ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสายไฟฟ้าออกมาเป็นมาตรฐานอ้างอิง ดังนั้นในช่วงแรกสายไฟฟ้าจึงผลิตตามมาตรฐานของต่างประเทศและใช้ชื่อเรียกสายไฟฟ้าตามต่างประเทศไปด้วย

ต่อมาเมื่อเศรฐกิจประเทศพัฒนาเติบโตขึ้นมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศอย่างมาก จึงมีการรับเอาสายไฟฟ้าชนิดต่างๆเข้ามาหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ โดยเป็นการใช้สายไฟฟ้าตามประเทศที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม หรือตามประเทศที่ผลิตเครื่องจักรที่นำเข้ามา ซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น

ดังนั้นชื่อเรียกสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีชื่อรหัสชนิดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และใช้เรียกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จึงมักจะมีที่มาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ แม้ในภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมาเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดบางส่วนไปจากเดิม แต่สายไฟฟ้าหลายชนิดก็ยังคงใช้ชื่อเรียกเดิมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบัน หากนำสายไฟฟ้าชื่อเดียวกันของไทยมาเปรียบเทียบกับสายชื่อเดียวกันของต่างประเทศ จะพบว่าสายอาจมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันอยู่ แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ เช่น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หรือพิกัดอุณหภูมิใช้งานไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะมาตรฐานสายไฟฟ้าของต่างประเทศเองก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิมเช่นกัน

นอกจากนี้ ชื่อสายบางชนิดเป็นชื่อที่เรียกกันในท้องตลาดจนเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน แต่ไม่ได้เป็นชื่อสายที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. อย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น สาย THW ซึ่งแม้ว่าภายหลังจะมีการกำหนดชื่อใหม่อย่างเป็นทางการใน มอก.11-2553 ว่าสาย 60227 IEC 01 แต่ในท้องตลาดก็ยังคงนิยมเรียกชื่อสายอย่างไม่เป็นทางการว่า THW เช่นเดิม

ทั้งนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้นำข้อมูลสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่นิยมใช้ติดตั้งในประเทศไทยมาฝาก เพื่อให้เป็นความรู้กันดังต่อไปนี้

 1. ความหมายของชื่อสาย
 2. ประเทศที่รับเอาชื่อสายมาใช้
 3. ชื่อสายอย่างเป็นทางการตามมาตรฐาน มอก.
 4. มาตรฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทย

แสดงตารางความหมายชื่อของสายไฟฟ้า
THW, NYY, VCT, VAF

แสดงภาพโครงสร้างสายไฟ THW และ NYY

แสดงภาพโครงสร้างสายไฟ VCT และ VAF

สำหรับข้อมูลสายไฟฟ้า Phelps Dodge สามารถเข้าชมได้ที่นี่

https://www.pdcable.com/product-household/


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #ชื่อเรียกสายไฟฟ้า
#THW #NYY #VCT #VAF

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting