การติดตั้งสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเป็นสายเมน (สายประธาน) ภายในโรงงาน

 

 

 

การติดตั้งสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเป็นสายเมน (สายประธาน) ภายในโรงงาน เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยภายในโรงงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพิจารณาเลือกใช้สายไฟฟ้าภายในโรงงานให้ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

สายเมน (สายประธาน) คือสายไฟฟ้าที่เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ (ตู้เมนไฟฟ้าหรือตู้ MDB) ของโรงงานนั่นเอง โดย…

  1. สายเมนต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับโหลดทั้งหมดได้
  2. สายเมนที่จ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารหลังหนึ่งๆ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งต้องมีชุดเดียว
  3. อาจเป็นสายเมนเข้าอาคารระบบสายอากาศ หรือสายเมนเข้าอาคารระบบสายใต้ดินก็ได้
  4. ควรเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งของ วสท.
  5. สายเมนที่เดินเข้าในอาคารต้องเป็นชนิด #ตัวนำทองแดงเท่านั้น
  6. สายหุุ้มฉนวน XLPE ที่เดินในอาคาร เช่น #สายCV ต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด เช่น เดินร้อยท่อเป็นต้น ยกเว้นสายมีคุณสมบัติ Flame Retardant (ต้านเปลวเพลิง) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C ซึ่งได้แก่สายชนิด CV-FD

 

ทั้งนี้สายเมนรวมทั้งสายที่จ่ายไฟไปตามตู้ Load center จุดต่างๆในโรงงาน นิยมใช้เดินบนรางเคเบิลหรือเดินร้อยท่อ ได้แก่

1.สาย CV : มีข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสาย NYY ที่มีขนาดตัวนำเท่ากัน

ข้อควรระวัง: กรณีติดตั้งในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด เช่น เดินร้อยท่อ ยกเว้นใช้สายชนิด CV-FD ที่ผ่านการทดสอบต้านเปลวเพลิงตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C แทน

2.สาย NYY และ 60227 IEC 10 : มีเปลือก PVC ที่หนากว่าสายชนิดอื่นๆ ช่วยปกป้องสายจากสภาพแวดล้อมได้มากกว่า จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ไม่มีการป้องกันทางกายภาพ เช่นเดินบนรางเคเบิลที่ไม่มีฝาปิด

ข้อควรระวัง: สาย NYY สามารถใช้ติดตั้งฝังดินได้ แต่สาย 60227 IEC 10 ไม่สามารถใช้ฝังดินได้

3.สาย 60227 IEC 01 (THW) :  ตัวนำหุ้มฉนวนชั้นเดียว ไม่มีเปลือกนอกที่ช่วยเสริมการป้องกันจากสภาพแวดล้อม จึงควรติดตั้งโดยร้อยท่อหรือเดินในราง wire way

ข้อควรระวัง: ไม่สามารถใช้ติดตั้งฝังดินได้ ไม่สามารถติดตั้งบนรางเคเบิลได้ เว้นแต่ใช้เป็นสายดิน

Price List Download

https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2019/09/Phelps-Dodge-PriceList-2019-for-web-1.pdf

 


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #สายไฟคุณภาพสูง
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #สายไฟโรงงาน
#สายcv #สายnyy #โรงงานอุตสาหกรรม