Tel : 0-2680-5800

เลือกซื้อสายไฟ ต้องดูอะไรบ้าง?

การเลือกซื้อสายไฟฟ้าควรพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะอุบัติเหตุที่เกิดจาการชำรุดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เองและบ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือชุมชนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีหลักการพิจารณาในการเลือกซื้อสายไฟฟ้าดังนี้

 • ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001) ซึ่งเป็นเครื่องรับรองว่าบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้ามีระบบการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผลิต ทดสอบคุณภาพ จนกระทั่งส่งมอบสินค้าถึงลูกค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
 • มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล เช่น มาตรฐาน มอก., IEC, BS EN, ICEA, AS/NZS ฯลฯ ตลอดจนได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสถาบันและหน่วยงานด้านการรับรองคุณภาพชั้นนำ อาทิเช่น KEMA, TÜV SÜD, BASEC, Intertek, SGS
 • ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99% และปลอดจากการเจือปนหรือผสมโลหะอื่นเพื่อให้ได้ตัวนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มพิกัดโดยไม่เกิดความร้อนสูง เนื่องจากโลหะอื่นที่ปนเปื้อนในเนื้อทองแดงจะทำให้ค่าความต้านทานของตัวนำสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงกว่าตัวนำที่เป็นทองแดงบริสุทธิ์ อีกทั้งตัวนำที่มีการปนเปื้อนโลหะอื่นมีโอกาสที่จะเปราะหักได้ง่ายกว่า
 • ฉนวนและเปลือกผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง มีความเหนียว แข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดี ฉนวนและเปลือกที่นิ่มมากเกินไปจนสามารถใช้มือฉีกขาดได้โดยง่ายมักผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพต่ำ แม้จะสะดวกในการปอกสายหรือติดตั้งสาย แต่มักจะ ไม่แข็งแรงทนทาน ไม่ทนต่อความร้อน และเสื่อมสภาพจนกรอบแตกภายในระยะเวลาไม่นาน ส่งผลให้อายุการใช้งานสายสั้นลง หรืออาจชำรุดจนเกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ไฟรั่ว หรือเกิดการลัดวงจรขึ้นได้
การเลือกซื้อสายไฟพีวีซี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการเลือกซื้อสายไฟฟ้าคือบริษัทผู้ผลิตมีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีทีมงานด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาด้านการเลือกใช้ และการติดตั้งใช้งานสายไฟฟ้า ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can set your cookies preferences on our website except the necessity cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessity Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for website to operate. To ensure that you can use and visit the website normally, you cannot turn off these cookies on our website.

 • Functionality Cookies

  Allow Functionality Cookies to remember your setting on the platform e.g. username, language, fonts, and platform.

 • Performance Cookies

  Allow Performance Cookies to analyse the performance of each part of our website for improvement purpose.

 • Advertising Cookies

  Allow the website to use Advertising Cookies for increasing the product or service presentation be more accurate

Save your setting