Tel : 0-2680-5800

แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่ามีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย รวมถึงรับ ข้อร้องเรียนและรายงานต่อกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เพื่อตัดสินความผิด และกำหนดบทลงโทษ

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ ผ่านสื่อของบริษัทฯ  คือ อีเมล, อินทราเน็ต, เว็บไซต์, จดหมายข่าว, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรม
 3. พนักงานไม่ละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบทราบ หรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
 4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดนโยบายบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมไปถึง การสรรหาการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
  1. รับของกำนัลได้มูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
  2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566

(คุณอรรถพล วัชระไพโรจน์)
กรรมการบริษัท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก