Tel : 0-2680-5800

ติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินต้องฝังดินลึกเท่าไร?

ปัจจุบันการติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินได้รับความนิยมนำมาใช้กับการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันต่ำในบ้านพักอาศัยมากขึ้น เช่น การเดินสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามายังตัวบ้าน หรือการเดินสายไปยังจุดใช้งานภายนอกบ้าน เช่น การเดินสายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การเดินสายสำหรับปั๊มน้ำหรือไฟแสงสว่างในสวน ซึ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและมีความยุ่งยากในการติดตั้งมากกว่าวิธีการเดินสายเหนือดิน แต่ก็แลกมาด้วยความเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่เพราะไม่มีเส้นสายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายรบกวนทัศนียภาพ นอกจากนี้สายไฟฟ้าใต้ดินยังมีโอกาสเกิดความเสียหายเนื่องจากลมพายุและอุบัติเหตุที่สายไฟถูกเกี่ยวดึงน้อยกว่าการเดินสายลอยในอากาศอีกด้วย

การติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการติดตั้งในท่อร้อยสายใต้ดินและการติดตั้งสายฝังดินโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถวางแผ่นคอนกรีตบนแนวสายไฟเพื่อเสริมการป้องกันทางกายภาพได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ความลึกในการติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินรูปแบบต่างๆที่เป็นที่นิยมตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียดดังรูป

หมายเหตุ :
1.การติดตั้งสายใต้อาคาร ไม่บังคับเรื่องความลึก
2.ความลึกของการฝังสายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินวัดจากส่วนบนของสายไฟหรือท่อถึงพื้นผิวบนสุดของส่วนปกคลุม

การติดตั้งสายไฟใต้ดินสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป แนะนำให้เดินสายร้อยท่อฝังดินเนื่องจากท่อร้อยสายไฟจะช่วยป้องกันสายไฟจากสภาพแวดล้อมและอุบัติเหตุต่างๆได้ดีกว่าการติดตั้งสายแบบฝังดินโดยตรง เช่น การป้องกันน้ำและความชื้นใต้ดิน การช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเจาะ ดึง กระแทก หรือกดทับโดยตรง ซึ่งอาจเกิดจากการทรุดตัวของชั้นดิน หรืออุบัติเหตุจากการขุดเจาะพลาดไปโดนสายไฟโดยไม่ตั้งใจ

อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่นี่


ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


การระบุสัญลักษณ์ของตัวนำ หรือ สีของสายไฟฟ้า มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมาก เพราะหากไม่ทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาจทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในการแยกแยะการต่อวงจรของตัวนำ เช่น ต่อตัวนำสลับเฟส หรือต่อวงจรผิดจนมีกระแสไฟไหลในสายดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้ 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในประเทศไทย โดยทั่วไปจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ที่ออกโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งมาตรฐานล่าสุดคือฉบับปี พ.ศ.2564 ได้มีการกำหนดวิธีการระบุสัญลักษณ์ตัวนำด้วยการใช้สีและการทำเครื่องหมายเป็นตัวอักษรไว้ในหัวข้อ 5.1.11 การระบุสัญลักษณ์ตัวนำสำหรับระบบแรงต่ำ (กระแสสลับ) ที่มีการต่อลงดิน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

สีของสายไฟฟ้า และการระบุสัญลักษณ์ตัวนำ ตามมาตรฐานกำหนด

ข้อสังเกตจากมาตรฐานการติดตั้ง ฯ

1. สำหรับสายแกนเดียวขนาดใหญ่กว่า 16 ตร.มม. โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตสายไฟฟ้าจะผลิตสายเป็นสีดำเป็นมาตรฐานของโรงงาน จึงมีการอนุญาตให้ใช้สายสีดำยาวตลอดทั้งเส้นและใช้วิธีทำเครื่องหมายเป็นสีหรือตัวอักษรแทนการทำฉนวนเป็นสีได้

2. สำหรับสายแกนเดียวที่ใช้เป็นสายดิน นอกจากจะใช้สายหุ้มฉนวนแล้ว ยังสามารถใช้สายตัวนำเปลือยได้

3. สีฉนวนสายดิน แม้จะอนุโลมให้ใช้สีเขียวได้สำหรับสายไฟฟ้าแกนเดียว แต่มาตรฐานต้องการให้ใช้สีเขียวแถบเหลืองเป็นทางเลือกแรกมากกว่า เช่นเดียวกับกรณีการทำเครื่องหมายเป็นตัวอักษรที่มาตรฐานต้องการให้ใช้อักษร PE เป็นทางเลือกแรกมากกว่าการใช้ตัวอักษร G หรือ E ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล IEC ที่กำหนดให้ใช้สีเขียวร่วมกับสีเหลือง หรือใช้ตัวอักษร PE เป็นสัญลักษณ์สำหรับ Protective Conductor ซึ่งก็คือสายดินป้องกันหรือสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง

สำหรับสายไฟฟ้าแกนเดียว โดยเฉพาะสาย 60227 IEC 01 (THW) ซึ่งเป็นสายที่ใช้เดินในบ้านและอาคารโดยทั่วไป ในท้องตลาดจะมีสีสายไฟฟ้าให้เลือกหลากหลายสีสำหรับสายขนาดไม่เกิน 16 ตร.มม. การเลือกใช้จึงต้องเลือกสีสายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ดังที่กล่าวมา ส่วนสายแกนเดียวขนาดใหญ่กว่า 16 ตร.มม. ที่มักจะผลิตเป็นสีดำ ก็จำเป็นต้องทำเครื่องหมายเป็นสี หรือตัวอักษรบริเวณที่มีจุดต่อสายและทุกปลายสายให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ด้วยเช่นกัน

สำหรับสายไฟฟ้าชนิดหลายแกน ผู้ผลิตจะผลิตให้มีสีฉนวนเป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงอยู่แล้ว แต่ก็มีข้อควรระวังในการเลือกสายไฟฟ้าดังนี้

สีของสายไฟฟ้า กรณีเลือกสายที่มีตัวนำ 3 แกน จะมีสีฉนวนให้เลือกสองแบบด้วยกันคือ 

 • แบบที่หนึ่ง ฉนวนน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียวแถบเหลือง สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสที่มีสายดิน และ
 • แบบที่สอง ฉนวนสีน้ำตาล. สีดำ และสีเทา สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่ไม่มีทั้งสายนิวทรัลและสายดิน
สีของสายไฟฟ้า แบบหลายแกน

สีของสายไฟฟ้ากรณีเลือกสายที่มีตัวนำ 4 แกน จะมีสีฉนวนให้เลือกสองแบบด้วยกันคือ 

 • แบบที่หนึ่ง ฉนวนสีน้ำตาล. สีดำ, สีเทา และสีเขียวแถบเหลือง สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่มีสายดิน แต่ไม่มีสายนิวทรัล
 • แบบที่สอง ฉนวน สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา และสีฟ้า สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่มีสายนิวทรัลแต่ไม่มีสายดิน 
สีของสายไฟฟ้า แบบหลายแกน

ทั้งนี้ การใช้สายไฟฟ้าที่ระบุสีฉนวนถูกต้องตามมาตรฐาน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในการแยกแยะตัวนำสายไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแก้ไขหรือต่อเติมระบบไฟฟ้าในภายหลัง

มาตรฐาน IEC ที่ว่าด้วยเรื่อง การระบุสัญลักษณ์ตัวนำด้วยการใช้สีหรือตัวอักษร คือมาตรฐาน IEC 60445 ซึ่งสามารถสรุปการแนะนำในการระบุสัญลักษณ์ของตัวนำไว้ ดังตาราง

จะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้ว การระบุสัญลักษณ์ตัวนำตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย มีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน IEC 

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการที่พบระหว่างมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และมาตรฐาน IEC 60445 ดังนี้

 1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยอนุโลมให้ใช้สีเขียวสำหรับสายดิน กรณีที่เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียวได้ แต่มาตรฐาน IEC กำหนดให้ต้องใช้สีเขียวและสีเหลืองร่วมกันเท่านั้น และไม่ให้ใช้สีเขียวหรือสีเหลืองร่วมกับสีอื่น ในการระบุสัญลักษณ์ตัวนำอื่น ๆ เพื่อป้องกันความสับสนด้วย นอกจากนี้ มาตรฐาน IEC ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สีเขียวหรือสีเหลืองสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวในการระบุสัญลักษณ์ตัวนำ เว้นแต่กรณีที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดความสับสนในการแยกแยะตัวนำ
 1. สำหรับตัวนำสายนิวทรัล มาตรฐาน IEC กำหนดสีด้วยคำภาษาอังกฤษว่า Blue ซึ่งให้ความหมายครอบคลุมทั้งสีน้ำเงินและสีฟ้าในภาษาไทย โดยมาตรฐานแนะนำให้ใช้สีฟ้า (Unsaturated colour blue หรือ Light blue) เพื่อป้องกันความสับสนกับสีอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้ห้ามใช้สีน้ำเงิน ส่วนมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย กำหนดให้สายนิวทรัลใช้สีฟ้าเท่านั้น
 2. นอกจากนี้ มาตรฐาน IEC ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สีเขียวหรือสีเหลืองสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวในการระบุสัญลักษณ์ตัวนำ เว้นแต่กรณีที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดความสับสนในการแยกแยะตัวนำ
 3. การใช้สีเขียวและสีเหลืองร่วมกันสำหรับสายดิน มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยกำหนดให้เป็นสีเขียวแถบเหลือง ซึ่งตีความได้ว่าพื้นที่ผิวส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวจะมีมากกว่าพื้นที่ผิวส่วนเส้นแถบที่เห็นเป็นสีเหลือง แต่ในมาตรฐาน IEC ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าต้องใช้สีใดเป็นสีพื้นและสีใดเป็นเส้นแถบ แต่กำหนดโดยให้พื้นที่ผิวของสีใดสีหนึ่งอยู่ระหว่าง 30% – 70% และพื้นที่ผิวที่เหลือเป็นอีกสีหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าจะใช้เป็นสีเขียวแถบเหลือง หรือสีเหลืองแถบเขียวก็ได้ หรืออาจใช้เป็นสีเขียวและสีเหลืองที่มีพื้นที่เท่า ๆ กันสีละ 50% ก็ได้
 4. การกำหนดสีของตัวนำเส้นไฟในระบบไฟฟ้า 3 เฟส มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย กำหนดให้ เฟส 1 ใช้สีน้ำตาล, เฟส 2 ใช้สีดำ และเฟส 3 ใช้สีเทา แต่ในมาตรฐาน IEC ระบุว่าควรใช้ สีดำ, สีน้ำตาล และสีเทา โดยไม่ได้กำหนดเจาะจงลงไปว่าต้องใช้สีใดสำหรับเฟสใด หรือมีการเรียงลำดับอย่างไร ดังนั้นในต่างประเทศจึงอาจพบเจอการใช้สีฉนวนเรียงสลับเฟสแตกต่างไปจากที่ประเทศไทยใช้ได้ เช่น เฟส 1 ใช้สีดำ, เฟส 2 ใช้สีน้ำตาล และเฟส 3 ใช้สีเทา เป็นต้น

และสุดท้ายนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สีของสายไฟฟ้า และการระบุสัญลักษณ์ตัวนำ ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนด รวมทั้งที่มาจากมาตรฐานสากล IEC แล้วอย่าลืมติดตามว่า เฟ้ลปส์ ดอด์จ จะนำบทความดี ๆ อะไรมาแชร์ให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกนะคะ

อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่นี่


ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


More Catalog

Price List

Extra high – high voltage Power cables

Medium voltage power cables

Low Voltage Power and Control Cables

Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 

Telecommunication Cables

Building Wire and Bare Conductor

อัปเดตมาตรฐานใหม่ สาย SAC มอก.2341-2564 มีอะไรเพิ่มมาบ้าง ?

สาย SAC มาตรฐานใหม่ มอก.2341-2564

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือก XLPE หรือที่รู้จักกันในชื่อ สาย SAC (Spaced Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่ผลิตตามมาตรฐาน สาย SAC มอก.2341 ซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.2341-2564 มาแทนฉบับเดิม มอก. 2341-2555

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในมาตรฐานฉบับใหม่ของ สาย SAC

คือการแบ่งสายออกเป็น 4 ประเภท ตามพิกัดแรงดันไฟฟ้าและความหนาของฉนวน XLPE โดยกำหนดเป็นประเภท T1, T2, T3 และ T4

 • ประเภท T1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25kV ความหนาฉนวนแบบที่ 1
 • ประเภท T2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25kV ความหนาฉนวนแบบที่ 2
 • ประเภท T3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35kV ความหนาฉนวนแบบที่ 3
 • ประเภท T4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35kV ความหนาฉนวนแบบที่ 4

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สายไฟฟ้าประเภท T1 และ T2 จะมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่ากันคือ 25 kV แต่ความหนาฉนวนจะไม่เท่ากัน โดยสายไฟฟ้าประเภท T1 จะมีความหนาของชั้นฉนวนน้อยกว่า แต่มีความหนาของเปลือกหุ้มชั้นนอกมากกว่าสายไฟฟ้าประเภท T2

เช่นเดียวกับสายไฟฟ้าประเภท T3 และ T4 ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่ากันคือ 35 kV แต่ความหนาฉนวนจะไม่เท่ากัน โดยสายไฟฟ้าประเภท T3 จะมีความหนาของชั้นฉนวนน้อยกว่า แต่มีความหนาของเปลือกหุ้มชั้นนอกมากกว่าสายไฟฟ้าประเภท T4

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

สาเหตุที่ต้องมีการแบ่งสาย ในแต่ละพิกัดแรงดันให้มีสองประเภทตามความหนาฉนวนที่แตกต่างกันนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ สาย SAC ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งานอยู่ ซึ่งจะมีความหนาของฉนวนและเปลือกแตกต่างไปจากมาตรฐานฉบับเดิม (มอก. 2341-2555) ดังนั้นจึงมีการแก้ไขมาตรฐานใหม่เป็น มอก.2341-2564

โดยรวมเอาสาย SAC ที่มีโครงสร้างลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไว้ด้วย และกำหนดสายเป็น 4 ประเภทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างของสายทั้ง 4 ประเภทได้ดังภาพนี้

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564
สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

การพิจารณาเลือกใช้ สาย SAC ในปัจจุบัน

การเลือกใช้สาย SAC ในปัจจุบันจึงต้องมีการพิจารณาเลือกใช้สายให้ถูกประเภท และต้องมีการระบุประเภทของสายในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนและป้องกันการใช้งานสายประเภทที่ผิดไปจากข้อกำหนด

สาย SAC มาตรฐานใหม่_มอก.2341-2564

ปัจจุบัน สาย SAC ของ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับใหม่ครบทั้ง 4 ประเภทเรียบร้อยแล้ว โดยมีการพิมพ์เครื่องหมายมาตรฐาน มอก.2341-2564 พร้อมทั้งระบุประเภทของสายไว้บนสายทุกเส้นที่มีการผลิตดังตัวอย่างในภาพ (สำหรับสาย 25 kV)


More Catalog

Price List

Extra high – high voltage Power cables

Medium voltage power cables

Low Voltage Power and Control Cables

Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 

Telecommunication Cables

Building Wire and Bare Conductor


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Line official :  @phelpsdodge_th
 • Tel. ‭02 680 5800‬
 • E-mail : marketing@pdcable.com , export@pdcable.com

www.pdcable.com

สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป มีชนิดอะไรบ้าง

สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งสายไฟฟ้าแต่ละชนิดต่างก็มีการออกแบบโครงสร้างและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปติดตั้งใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

การเลือกใช้สายไฟฟ้า จึงต้องเลือกชนิดสายให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และวิธีการติดตั้งสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

โดยทั่วไป เราอาจแบ่งกลุ่มสายไฟฟ้าตามระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งานได้เป็น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ, สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง, สายไฟฟ้าแรงดันสูงและสูงพิเศษ

นอกจากนี้ ยังมีสายไฟฟ้าที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือสายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม เป็นต้น ซึ่ง สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป ชนิดที่นิยม ได้แก่

1. สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low voltage cables)

1.1 สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 (สาย Building Wire)

เป็นสายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็นทองแดง มีฉนวนเป็น PVC และบางชนิดอาจมีเปลือก PVC หุ้มชั้นนอก สายที่ใช้โดยทั่วไปมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V หรือ 450/750V และมีพิกัดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 มีด้วยกันหลายชนิด แต่ชนิดที่นิยม สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชั้นเดียว มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V เป็นสายที่นิยมใช้งานโดยทั่วไป ใช้เดินร้อยท่อฝังผนังหรือบนฝ้าเพดานภายในอาคาร เดินร้อยท่อเกาะผนัง เดินในราง wire-way หรือเดินลอยในอากาศภายนอกอาคาร

 

60227 IEC 02 (THW-F) เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชั้นเดียว มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V ต่างจากสาย 60227 IEC 01 (THW) ตรงที่ตัวนำเป็นทองแดงเส้นฝอย จึงอ่อนตัวได้ดี ติดตั้งในพื้นที่แคบได้สะดวก นิยมใช้เดินในตู้ควบคุมไฟฟ้า สามารถใช้เดินร้อยท่อ หรือเดินในราง wire-way ได้

  

 

NYY และ NYY-G เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC พิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V มีตัวนำตั้งแต่ 1 แกน ถึง 4 แกน โดยสาย NYY-G จะมีสายดินแกนสีเขียวแถบเหลืองเพิ่มมาอีก 1 แกน

สาย NYY และสาย NYY-G เป็นสายที่มีความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากมีเปลือก PVC หุ้มหนากว่าสายชนิดอื่นๆ ทำให้สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้ดี และยังสามารถใช้เดินลอยในอากาศ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิล และราง wire-wayได้อีกด้วย

 

60227 IEC 10 เป็นสายไฟฟ้าที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนสาย NYY ชนิดหลายแกน ทำให้ผู้ใช้งานมักสับสนกับสาย NYY ในแง่การติดตั้งใช้งาน ความแตกต่างระหว่างสายไฟสองชนิดนี้คือ สาย 60227 IEC 10 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V มีฉนวนและเปลือกบางกว่าสาย NYY และมีขนาดตัวนำสูงสุด 35 ตร.มม. การใช้งานสามารถเดินลอยในอากาศ เดินร้อยท่อ เดินเกาะผนัง วางบนรางเคเบิลและราง wire-way แต่ไม่สามารถติดตั้งร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงได้เหมือนสาย NYY

 

VCT และ VCT-G เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V มีตัวนำตั้งแต่ 1 แกน ถึง 4 แกน โดยสาย VCT-G เป็นสายหลายแกนพร้อมแกนสายดินสีเขียวแถบเหลือง สาย VCT และ VCT-G มีจุดเด่นคือตัวนำเป็นทองแดงเส้นฝอยสายมีความนิ่มและอ่อนตัวได้ดี เหมาะกับงานติดตั้งในที่แคบ หรืองานที่สายมีการขยับเคลื่อนที่บ่อยหรือมีความสั่นสะเทือน สาย VCT และ VCT-G ใช้เดินร้อยท่อ เดินลอยในอากาศ เดินเกาะผนัง วางบนรางเคเบิลและราง wire-way รวมทั้งเดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงได้

60227 IEC 53 เป็นสายไฟฟ้าที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนสาย VCT ชนิดหลายแกน คือตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มฉนวนและเปลือก PVC แต่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V และมีขนาดตัวนำสูงสุด 2.5 ตร.มม. เป็นสายไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหยิบยกเคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้ยังใช้เดินลอยในอากาศ เดินร้อยท่อ เดินเกาะผนัง วางบนรางเคเบิลหรือราง wire-way แต่ไม่สามารถติดตั้งร้อยท่อฝังดิน และฝังดินโดยตรงได้เหมือนสาย VCT

VAF และ VAF-G เป็นสายไฟฟ้าแบนที่มีตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC มีพิกัดแรงดัน 300/500V สาย VAF มีตัวนำ 2 แกน และสาย VAF-G มีตัวนำ 2 แกนพร้อมกับสายดินอีกหนึ่งแกน ใช้เดินเกาะผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (ตีกิ๊ป) ห้ามเดินร้อยท่อและห้ามเดินฝังดิน

1.2 สายอะลูมิเนียม

  

THW-A หรือ WPC (Weather Proof Cable) เป็นสายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน PVC ชั้นเดียว ผลิตตามมาตรฐาน มอก.293-2541 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 750V ใช้เดินลอยในอากาศภายนอกอาคาร ไม่สามารถใช้เดินภายในอาคารได้

1.3 สายไฟฟ้าฉนวน XLPE

เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502-1 หรือ มอก.2143-2546 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 0.6/1 kV มีตัวนำเป็นทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE (Cross-linked polyethylene) และหุ้มเปลือกนอก PVC ซึ่งฉนวน XLPE สามารถทนอุณหภูมิได้ 90 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าฉนวน XLPE จึงมีพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงกว่าสายหุ้มฉนวน PVC ที่มีขนาดตัวนำเท่ากัน

นอกจากนี้ ฉนวน XLPE ยังมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่า มีความแข็งแรงมากกว่า และป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่าฉนวน PVC จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวนของสายไฟฟ้ากำลัง

CV หรือ 0.6/1 kV XLPE/PVC เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และหุ้มเปลือกนอก PVC มีทั้งชนิดตัวนำแกนเดี่ยว และหลายแกน สามารถใช้ติดตั้ง เดินร้อยท่อ เดินเกาะผนัง วางบนรางเคเบิลและราง wire-way เดินร้อยท่อฝังดิน และฝังดินโดยตรงได้ แต่หากใช้เดินในอาคาร ต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด เช่น เดินร้อยท่อ หรือในราง wire-way ไม่สามารถใช้เดินเกาะผนังโดยตรงหรือวางบนรางเคเบิลภายในอาคารได้ หากต้องการเดินสายหุ้มฉนวน XLPE วางบนรางเคเบิลภายในอาคาร ต้องใช้สายชนิด CV-FD ที่ผ่านการทดสอบต้านเปลวเพลิงตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C

CV-FD หรือ 0.6/1 kV XLPE/FRPVC เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE ที่มีโครงสร้างเหมือนกันกับสาย CV ยกเว้นเปลือกนอกเป็น FRPVC ซึ่งเป็น PVC เกรดที่ติดไฟได้ยากกว่า PVC ปกติและไม่ลามไฟ มีทั้งชนิดตัวนำแกนเดี่ยว และหลายแกน สามารถใช้ติดตั้ง เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน และฝังดินโดยตรง สามารถใช้เดินบนรางเคเบิลภายในอาคารได้ เนื่องจากผ่านการทดสอบต้านเปลวเพลิงตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C

1.4 สายควันน้อย ไร้ฮาโลเจน (Low Smoke Halogen Free cables: LSHF cables)

สายควันน้อย ไร้ฮาโลเจน ( Low smoke halogen free : LSHF ) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในอาคารหรือสถานที่เฉพาะ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงกว่าปกติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น อาคารใต้ผิวดิน อาคารเพื่อการสาธารณะต่าง ๆ อาคารผู้โดยสารสนามบิน

สถานีรถไฟฟ้า โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ โรงแรม สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า  0.6/1 kV พิกัดอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีทั้งแบบสายแกนเดี่ยวและสายหลายแกน

สายควันน้อย ไร้ฮาโลเจนผลิตโดยใช้วัสดุที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการในด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่

 • ต้านเปลวเพลิง (Flame retardant): หน่วงเหนี่ยวการลุกลามไฟ ต้านทานเปลวไฟไม่ให้ลุกลามไปตามสายไฟฟ้า ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-1 และ IEC 60332-3
 • ควันน้อย (Low smoke): ปริมาณควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้สายไฟน้อย ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61034-2
 • ไม่ปล่อยก๊าซกรด (No acid gases emission): สายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบของธาตุฮาโลเจน (Halogen free หรือ Zero halogen) จึงไม่ปล่อยก๊าซพิษที่เป็นกรดเมื่อถูกไฟไหม้ ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60754-1 และ IEC 60754-2

สายควันน้อย ไร้ฮาโลเจนสามารถผลิตให้มีโครงสร้างเหมือนกับสายแรงดันต่ำทั่วไป แต่จะไม่ใช้ PVC เป็นส่วนประกอบของสาย เนื่องจากธรรมชาติของ PVC จะปล่อยควันไฟหนาทึบปริมาณมาก และมีส่วนประกอบของสารฮาโลเจนที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อถูกไฟไหม้

·         0.6/1 kV LSHF-XLPE สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวนชั้นเดียว ไม่มีเปลือกนอก ฉนวนทำจากวัสดุครอสลิงกด์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซกรด สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อภายในอาคารได้เหมือนสาย 60227IEC01 (THW) 

·         0.6/1 kV XLPE/LSHF สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวนครอสลิงกด์และมีเปลือกนอกที่มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซกรด มีทั้งชนิดแกนเดี่ยวและหลายแกน มีโครงสร้างสายเหมือนกับสาย CV สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อ และวางบนรางเคเบิลได้เหมือนสาย CV

1.5 สายทนไฟ (Fire Resistant Cables: FRC)

เป็นสายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทนไฟ (Fire resistance) คือความสามารถในการรักษาความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า (Circuit integrity) ไว้ได้ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ สายทนไฟสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่สายถูกไฟไหม้ เนื่องจากโครงสร้างสายมีชั้นเทปไมก้าพันบนตัวนำทองแดงทำหน้าที่ป้องกันไฟ (Fire barrier) สายทนไฟใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตหรือวงจรฉุกเฉินต่างๆที่ต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุที่ต้องอพยพหนีภัย เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น สายทนไฟมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า  0.6/1 kV พิกัดอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีทั้งแบบสายแกนเดี่ยวและสายหลายแกน

นอกจากจะมีคุณสมบัติทนไฟแล้ว สายทนไฟยังมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซกรด เช่นเดียวกับสายควันน้อย ไร้ฮาโลเจนอีกด้วย สายทนไฟมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

 • ทนไฟ (Fire resistance) สายไฟสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติเมื่อถูกไฟไหม้ ทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 หรือ IEC 60331
 •  ต้านเปลวเพลิง (Flame retardant) หน่วงเหนี่ยวการลุกลามไฟ ต้านทานเปลวไฟไม่ให้ลุกลามไปตามสายไฟฟ้า ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-1 และ IEC 60332-3
 • ควันน้อย (Low smoke) ปริมาณควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้สายไฟน้อย ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61034-2
 • ไม่ปล่อยก๊าซกรด (No acid gases emission) สายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบของธาตุฮาโลเจน (Halogen free หรือ Zero halogen) จึงไม่ปล่อยก๊าซพิษที่เป็นกรดเมื่อถูกไฟไหม้ ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60754-1 และ IEC 60754-2

·         0.6/1 kV MICA/LSHF-XLPE สายไฟฟ้าทนไฟแกนเดี่ยว ตัวนำทองแดงตีเกลียวและพันด้วยเทปกันไฟไมก้า หุ้มฉนวนชั้นเดียว ไม่มีเปลือกนอก ฉนวนทำจากวัสดุครอสลิงกด์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซกรด สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อภายในอาคารได้เหมือนสาย 60227IEC01 (THW)

·         0.6/1 kV MICA/XLPE/LSHF สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงตีเกลียวและพันด้วยเทปกันไฟไมก้า หุ้มฉนวนครอสลิงกด์และมีเปลือกนอกที่มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซกรด มีทั้งชนิดแกนเดี่ยวและหลายแกน มีโครงสร้างสายเหมือนกับสาย CV สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อ และวางบนรางเคเบิลได้เหมือนสาย CV

2. สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium voltage cables)

สายไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1 kV ขึ้นไปถึง 36 kV มีโครงสร้างสายหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งใช้งาน โดยทั่วไปเป็นสายหุ้มฉนวน XLPE โดยสายตัวนำอะลูมิเนียมใช้สำหรับการติดตั้งเดินลอยในอากาศ และสายตัวนำทองแดงใช้สำหรับการติดตั้งรูปแบบอื่นๆ เช่น ติดตั้งฝังดิน เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิล เป็นต้น ซึ่งสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางก็เป็น สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป เช่นกัน

SAC (Spaced Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียม หุ้มฉนวนและเปลือก Cross-linked polyethylene (XLPE) ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2341-2564 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 25kV และ 35kV สาย SAC เป็นสายไฟฟ้าชนิดหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัด (Partial insulated cable) และไม่มีชิลด์โลหะที่ต่อลงดิน ดังนั้นสาย SAC จึงต้องติดตั้งเดินลอยในอากาศบนฉนวนลูกถ้วยหรือ Cable Spacer ไม่สามารถเดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิล หรือวางสัมผัสกับพื้นหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ และไม่สามารถสัมผัสกับสายเฟสข้างเคียงได้

·         MXLP เป็นสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่มีตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีสกรีนโลหะที่ทำจากเทปทองแดงหรือเส้นลวดทองแดง และมีเปลือกนอกเป็น PE หรือ PVC มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 1.8/3(3.6) kV, 3.6/6(7.2) kV, 6/10(12) kV, 8.7/15(17.5) kV, 12/20(24) kV และ 18/30(36) kV ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือ มอก.2143-2546 มีทั้งชนิดสายแกนเดี่ยวและสาย 3 แกน ใช้ติดตั้งร้อยท่อ วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง โครงสร้างสายที่นิยมใช้ได้แก่

 • Cu/XLPE/CWS/PE 1-Core สายแกนเดี่ยว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีสกรีนโลหะชนิดลวดทองแดง หุ้มเปลือกนอก PE
 • Cu/XLPE/CTS/PE 3-Core สาย 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีสกรีนโลหะชนิดเทปทองแดง หุ้มเปลือกนอก PE
 • Cu/XLPE/CWS/PVC 1-Core สายแกนเดี่ยว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีมีสกรีนโลหะชนิดลวดทองแดง หุ้มเปลือกนอก PVC
 • Cu/XLPE/CTS/PVC 3-Core สาย 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีมีสกรีนโลหะชนิดเทปทองแดง หุ้มเปลือกนอก PVC

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตโดยเพิ่มชั้นป้องกันพิเศษ เช่น เกราะอาร์เมอร์ หรือเปลือกตะกั่ว เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการปกป้องสายมากเป็นพิเศษ เช่น การติดตั้งฝังดินโดยตรง การติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เป็นต้น

3. สายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันสูงพิเศษ (High and Extra-high voltage cables)

สายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้ติดตั้งใต้ดินในประเทศไทยเป็นสายไฟฟ้าพิกัดแรงดัน 69 kV และ 115 kV เป็นส่วนใหญ่ โดยมีใช้สายพิกัดแรงดันไฟฟ้า 230 kV หรือสูงกว่าในระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินบางส่วนรวมถึงในโรงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันสูงเหล่านี้ มีตัวนำเป็นทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีสกรีนโลหะ มีชั้นป้องกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอกด้วย PE, PVC หรือ FRPVC

·         69 kV และ 115 kV HXLP สายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันสูง 69 kV และ 115 kV ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2202-2547 มีตัวนำเป็นทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE มีชิลด์เป็นลวดทองแดง (Copper Wire Shield) มีชั้นป้องกันน้ำที่ทำจาก Laminated Aluminium Tape และ Water blocking tape เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีเปลือกนอกเป็น PE (ชนิด Cu/XLPE/CWS/LAT/PE) ซึ่งเปลือกนอกจะทำเป็นสันโดยรอบ (Ribbed Oversheath) เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลากสาย นอกจากนี้ยังมีสายชนิดที่ผ่านการทดสอบต้านเปลวเพลิงตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category A ซึ่งมีเปลือกนอกเป็น FRPVC (ชนิด Cu/XLPE/CWS/LAT/FRPVC) สำหรับใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยมากกว่าปกติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

·         230 kV EHXLP สายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันสูง 230 kV ตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE มี Corrugated Aluminium Sheath ที่ทำหน้าที่เป็นชิลด์โลหะและยังช่วยในการป้องกันน้ำ ความชื้น และปกป้องสายจากแรงกระแทกกดทับจากภายนอกได้ด้วย มีเปลือกนอกเป็น PE (ชนิด Cu/XLPE/CAS/PE) หรือ PVC (ชนิด Cu/XLPE/CAS/PVC)

4. สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไปสำหรับวงจรควบคุม (Control Cable)

มีลักษณะเป็นสายหลายแกนที่มีตัวนำขนาดเล็ก โดยทั่วไปไม่เกิน 10 ตร.มม. แต่อาจมีจำนวนแกนมากถึง 30 แกนในสายเคเบิลเส้นเดียว โดยทั่วไปผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502-1, JIS C-3401 หรือ มอก.838-2531 มีตัวนำเป็นทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600V มีทั้งชนิดที่มีและไม่มีชิลด์

CVV เป็นสายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม มีตัวนำเป็นทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC โดยทั่วไปตัวนำเป็นทองแดงตีเกลียว แต่สามารถผลิตตัวนำทองแดงเส้นฝอยกรณีที่ต้องการความอ่อนตัวของสายมากเป็นพิเศษได้

CVV-S เป็นสายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม มีตัวนำเป็นทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือก PVC เหมือนกันกับสาย CVV แต่เพิ่มชิลด์เทปทองแดง (Copper tape shield) เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน สามารถผลิตเป็นตัวนำทองแดงเส้นฝอยกรณีที่ต้องการความอ่อนตัวของสายมากเป็นพิเศษได้

สุดท้ายแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า สายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป มีหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้า จึงต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และรูปแบบวิธีการติดตั้งต้องถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าด้วย เพราะการเลือกใช้และติดตั้งสายไฟฟ้าให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่ใช้งานหรือปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้านั้น


สายไฟฟ้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป

More Catalog

Price List

Extra high – high voltage Power cables

Medium voltage power cables

Low Voltage Power and Control Cables

Fire Resistant and Low Smoke Halogen Free cables 

Telecommunication Cables

Building Wire and Bare Conductor


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Line official :  @phelpsdodge_th
 • Tel. ‭02 680 5800‬
 • E-mail : marketing@pdcable.com , export@pdcable.com

www.pdcable.com

สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานเท่าไร มีวันหมดอายุหรือไม่?

สายไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งานยาวนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับฉนวนของสายไฟฟ้าว่าสามารถคงคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้นานเพียงใด เพราะหากฉนวนเสียสภาพการป้องกันทางไฟฟ้าไป ก็จะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือเกิดการเบรคดาวน์ของฉนวน

โดยทั่วไปแล้ว ฉนวนของสายไฟฟ้ามักจะทำจากพลาสติกโพลิเมอร์ ซึ่งมีความต้านทานทางไฟฟ้าสูง มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวได้ดี และมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก แต่ฉนวนพลาสติกโพลิเมอร์ก็สามารถเสื่อมสภาพลงได้จากสาเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย ซึ่งบางปัจจัยส่งผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ แต่หลายๆปัจจัยก็ส่งผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุของสายไฟฟ้าอย่างเจาะจงได้เพราะสายไฟฟ้าถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลายกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว สายไฟฟ้าฉนวน PVC จะมีอายุการใช้งานยาวนานได้ถึง 20 ปี ส่วนสายไฟฟ้าฉนวน XLPE มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 30 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขการติดตั้งใช้งานตามปกติของสายไฟฟ้า

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อายุการใช้งานของสายไฟฟ้าสั้นลงได้แก่  ความร้อน ความชื้น แสงแดดหรือรังสี UV แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงกระทำจากภายนอก (การบิดตัว/หักงอ/กระแทก/กดทับ) และการสัมผัสกับสารกัดกร่อนต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สามารถทำให้ฉนวนสายไฟฟ้าเสื่อสภาพหรือชำรุดและทำให้อายุการใช้งานของสายไฟฟ้าสั้นลงกว่าปกติได้อย่างมาก และในทางกลับกัน การติดตั้งสายไฟฟ้าโดยมีการป้องกันสายจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ก็สามารถยืดอายุการใช้งานสายไฟฟ้าให้ยืนยาวออกไปได้อย่างมากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้าที่จ่ายกระแสเกินพิกัด (Overload) จะมีความร้อนเกิดขึ้นในสายสูงเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิสูงสุด ส่งผลให้ฉนวนเกิดการกรอบแตกได้อย่างรวดเร็ว  หรือสายไฟฟ้าที่ติดตั้งร้อยท่อฝังผนังในอาคาร ที่ไม่ถูกแสงแดด ความร้อน และความชื้น หากไม่ใช้งานเกินพิกัดกระแส สามารถมีอายุการใช้งานยาวนานได้มากกว่า 30 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ สายไฟฟ้าที่มีเปลือกหุ้มหลายชั้น หรือมีการเสริมชั้นป้องกันต่างๆ เช่น เกราะอาร์เมอร์ หรือเปลือกตะกั่ว ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มการป้องกันสายไฟฟ้าจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ และสามารถยืดอายุสายให้ยาวนานขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า เราสามารถยืดอายุการใช้งานสายไฟฟ้าให้ยาวนานได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้า โดยให้ความสำคัญกับการเลือกชนิดและขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการติดตั้งที่ช่วยป้องกันสายจากสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้สายไฟฟ้าเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อสายไฟฟ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานสายไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน…เพราะการเลือกสายไฟ ก็เหมือนกับการลงทุนระยะยาวนั่นเอง

                                            

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ คลิก

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่

Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. ‭02 680 5800‬

www.pdcable.com

www.facebook.com/PhelpsDodgeThailand

E-mail : marketing@pdcable.com , export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

สายไฟอาคารเขียว Green Building

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ มาตรฐานความปลอดภัย ระดับโลก ตอบโจทย์อาคารเขียว (Green Building) อาคารยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ประเมินการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียวคือการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารอันตราย ตัวอย่างเช่น อาคารเขียวตามเกณฑ์การประเมิน LEED มีข้อกำหนดสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารต้องมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 300 PPM ดังนั้น สายไฟฟ้าของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่ปราศจากสารตะกั่วจึงผ่านหลักเกณฑ์ประเมินหัวข้อนี้ และสามารถใช้ติดตั้งภายในอาคารเขียวได้เป็นอย่างดี 

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และสารอันตรายต้องห้ามตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายในอาคารเขียว (Green Building) ได้แก่

     1. สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก. 11 เช่น 60227 IEC 01 (THW), NYY, VCT, 60227 IEC 10, VSF, THW-F

     2. สายทนไฟและสายควันน้อย ไร้ฮาโลเจน (FRC & LSHF cable)

     3. สายไฟสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ PdsolarTec (PV Cable)

สายไฟมาตรฐานอาคารเขียว Green Building
720x720

สายไฟฟ้าโดยทั่วไปมักจะมีฉนวนหรือเปลือกที่ทำจากวัสดุ พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรือที่เรียกกันว่า พีวีซี คอมปาวด์ (PVC compound) ซึ่งในการผลิต พีวีซี คอมปาวด์โดยทั่วไปจะมีการเติมสารเพื่อช่วยให้ฉนวนคงตัวที่อุณหภูมิสูง (heat stabilizer) และสารเหล่านี้มักจะมีตะกั่วเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกทำจากวัสดุพีวีซีที่ใช้กันโดยทั่วไปจึงมักจะมีสารตะกั่วเจือปนอยู่ ซึ่งเมื่อสายไฟฟ้าหมดอายุการใช้งาน และถูกนำไปแปรสภาพเพื่อรีไซเคิล หรือทำลาย สารตะกั่วที่อยู่ในฉนวนสายไฟก็อาจรั่วไหล ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้

สายไฟฟ้า มอก.11 ของเฟ้ลปส์  ดอด์จ ใช้ฉนวนและเปลือกที่ทำจาก พีวีซี คอมปาวด์ เกรดปลอดสารตะกั่ว (Lead-free) อีกทั้งวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆของสายไฟฟ้า ก็เลือกใช้วัสดุที่ปราศจากสารตะกั่วเช่นกัน เพื่อให้สายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในอาคารและอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สั่งซื้อสายไฟปลอดสารตะกั่วได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศไทย คลิก

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

E-mail : marketing@pdcable.com

export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟคู่ช่างไฟมืออาชีพ

สำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และที่อยู่อาศัยทั่วไป

สายไฟ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟคู่ช่างไฟมืออาชีพ สำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และที่อยู่อาศัยทั่วไป อาชีพช่างไฟเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญในการวางแผนเดินสายไฟในลักษณะต่างๆ อย่างรอบคอบ และ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และ ผู้อื่น

การเลือกชนิดสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ และ ติดตั้งได้อย่างตรงตามมาตรฐานกำหนด เป็นสิ่งที่ช่างไฟต้องคำนึงถึงและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงเป็นแบรนด์สายไฟฟ้า ที่ช่างไฟมืออาชีพส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องด้วยมั่นใจในการผลิตว่าเป็นสายไฟที่มีความปลอดภัยสูง

ด้วยมาตรฐานคุณภาพการผลิตสายไฟฟ้าของเฟ้ลปส์ ดอด์จ การคัดเลือกวัตถุดิบสายไฟเกรดที่ดีที่สุด ทำให้สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้รับการยอมรับในงานติดตั้งไปทั่วโลก และเป็นสายไฟมีความปลอดภัยสูงสุด

ตัวนำทองแดงสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ คัดเกรดบริสุทธิ์ 99.99% นำกระแสไฟฟ้าได้อย่างเสถียร เต็มประสิทธิภาพ

ฉนวนและเปลือกสายไฟ​ PVC คุณภาพสูง ทำให้สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สามารถทนความร้อนได้ดีเยี่ยม แข็งแรง สายไฟไม่กรอบแตกง่าย อายุการใช้งานสายไฟยาวนานหลายสิบปี ลดโอกาสการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

นอกจากนี้ คุณสมบัติของสายไฟกลุ่ม มอก. 11 ของเฟ้ลปส์ ดอด์จทุกชนิด เป็นสายไฟปลอดสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักตามข้อกำหนดสหภาพยุโรป (RoHS) ตอบโจทย์สำหรับใช้ติดตั้งในอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งเป็นอาคารที่คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ขอยกตัวอย่างชนิดสายไฟฟ้า หลักๆ ที่เป็นสายไฟสำหรับใช้ติดตั้งภายในอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่ช่างไฟมืออาชีพเลือกใช้ในการติดตั้ง ดังนี้

สายไฟ VAF, VAF-G : สำหรับงานตีกิ๊บ เกาะผนัง วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง วงจรเต้ารับ​และ​วงจรอื่นๆในอาคาร​ โดยสายไฟฟ้า VAF,VAF-G ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ จะมีความยืดหยุ่นสูง สายไฟชนิด VAF ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงสามารถดัดโค้งงอได้ง่าย ติดตั้งได้สะดวก

สายไฟ 60227 IEC 01 : สำหรับงานติดตั้งร้อยท่อ​ เดินในรางไวร์เวย์ หรือเดินลอยในอากาศ​ รวมถึงใช้เป็นสายดิน สายไฟ 60227 IEC 01 (THW) ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ฉนวน​ PVC เกรดพรีเมี่ยม​ มีความลื่น มันเงา สายไฟชนิดนี้จึงสามารถติดตั้งร้อยท่อได้ง่าย

สายไฟ PdsolarTec (PV Cable) : สำหรับงานระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ สายไฟ PdsolarTec ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ เหมาะสำหรับงานระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ทั้งการติดตั้งบนหลังคา บนพื้นดิน และ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm สามารถทนแดด ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม สายไฟ PdsolarTec (PV Cable) ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ผ่านการทดสอบต้านเปลวเพลิง ของ กฟภ. และ วสท.

สายไฟ 60227 IEC 53 : สายไฟสำหรับการต่อปลั๊กพ่วง หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก สายไฟชนิดนี้ตัวนำทองแดงเส้นฝอย ฉนวนและ​เปลือกสายไฟ​ PVC ความยืดหยุ่นสูง​ อ่อนตัวได้ดี ติดตั้งง่าย

สายไฟ NYY-G , VCT-G ,CV: สำหรับใช้งานทั่วไป สายไฟทั้ง 3 ชนิด สามารถใช้ติดตั้งร้อยท่อ​ วางบนรางเคเบิล​ ร้อยท่อฝังดิน​ และฝังดินโดยตรงได้ ด้วยโครงสร้างสายไฟที่มีฉนวนและเปลือก แข็งแรงและทนทาน จึงเหมาะสำหรับงานร้อยท่อฝังดิน​ หรือ ฝังดินโดยตรง เช่นงานไฟสนาม​ ไฟรั้ว​ ภายนอกอาคาร

เทปพันสายไฟ : อุปกรณ์ที่ช่างไฟต้องมีติดตัวสำหรับงานจุดต่อสายไฟ หรือ งานซ่อมสายไฟฟ้าต่างๆ คือ เทปพันสายไฟ พีดี ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่มีคุณสมบัติติดแน่น ไม่เยิ้ม ไม่ลามไฟ เพิ่มความปลอดภัยจุดต่อสายไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 โวลต์ ใช้พันเพื่อเป็นฉนวนสายไฟบริเวณจุดต่อของสายไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เป็นตัวช่วยที่ทำให้ช่างไฟมืออาชีพมั่นใจในความปลอดภัยในงานเชื่อมต่อสายไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีสายไฟอีกหลายชนิดที่ใช้ติดตั้งกับงานระบบไฟฟ้าต่างๆอีกมากมายนอกเหนือจากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และ ที่อยู่อาศัยทั่วไป รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การเลือกติดตั้งสายไฟจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง จำเป็นต้องเลือกสายไฟฟ้าที่ผลิตด้วยคุณภาพสูงสุด และติดตั้งถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ติดตั้ง และ ผู้ใช้งาน

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ คลิก

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

E-mail : marketing@pdcable.com

export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟบ้านที่ดีที่สุด

สาย VAF, VAF-G แข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูงสุด

สายไฟ vaf vaf-g

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟบ้านที่ดีที่สุด สาย VAF, VAF-G แข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดภัยสูงสุด

มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน (Lead-free) ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท และสารอันตรายตามข้อกำหนด RoHS ของยุโรป

ฉนวนและเปลือกสายไฟ VAF,VAF-G วัสดุ PVC เกรดคุณภาพสูง สายไฟ VAF,VAF-G จึงยืดหยุ่นและอ่อนตัวได้ดี

 1. ตัวนำสายไฟ : ทองแดงคัดเกรดบริสุทธิ์ 99.99%
 2. ขนาดตัวนำสายไฟ : 2 แกน , 2 แกน+สายดิน 1-16 ตร.มม.
 3. พิกัดแรงดันสายไฟ : 300/500V
 4. ฉนวนสายไฟ : PVC อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70°C
 5. มาตรฐานสายไฟ : มอก.11 เล่ม 101-2559

Datasheet Download สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ VAF,VAF-G คลิก

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ คลิก

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

E-mail : marketing@pdcable.com

export@pdcable.com

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟเพื่ออนาคต

เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า MakeTheFutureNow

สายไฟ สายไฟฟ้า

สายไฟ เฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นแบรนด์สายไฟอันดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ จากวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่างไฟมืออาชีพ ด้วยการผลิตสายไฟที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพ เพื่อใช้ในการติดตั้งสำหรับงานระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต

สายไฟ สายไฟฟ้า

✓ สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ผลิตด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก วัตถุดิบสายไฟคัดเกรดคุณภาพสูงสุด คุณภาพสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ตัวนำไฟฟ้า ผลิตด้วยทองแดงคัดเกรดบริสุทธิ์ 99.99%  สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จจึงนำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม วัสดุ compound ที่นำมาผลิตเป็นฉนวนและเปลือกของสายไฟเลือกใช้ด้วยเกรดพรีเมียม ปลอดสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนัก สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จจึงเป็นสายไฟที่ปลอดภัยสูงทนต่ออุณหภูมิความร้อนได้ดี่เยี่ยม

สายไฟ สายไฟฟ้า

✓ สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ รองรับ Smart Living ส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและปลอดภัยสูงสุด สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สามารถใช้ในการติดตั้งเพื่อส่งต่อกระแสไฟฟ้ารองรับสิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันได้

–  สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ รองรับการคมนาคมความเร็วสูง: สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ถูกติดตั้งสำหรับระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าช่วยชีวิต ภายในสถานีรถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใต้ดิน

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ รองรับ Smart Home : สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ สามารถรองรับการจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้า Smart Home และ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอำนวยความสะดวกได้อย่างเสถียรและปลอดภัย เช่น ระบบเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ,ระบบ Smart Alarm เครื่องตรวจจับควันอัจฉริยะ, ระบบ EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า , Smart TV , Smart Refrigerator ตู้เย็นอัจฉริยะ, เครื่องกรองอากาศและเซ็นเซอร์ตรวจจับ PM2.5 อัจฉริยะ , เครื่องล้างจาน,เครื่องอบผ้า,เก้าอี้นวดไฟฟ้า เป็นต้น

สายไฟ สายไฟฟ้า

สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ เชื่อมต่อพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายไฟเพื่อพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต สายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ PdsolarTec (PV Cable) สายไฟสำหรับระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ รองรับการติดตั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานทดแทน ด้วยคุณสมบัติสายไฟที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม สายไฟ PdsolarTec (PV Cable) ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา บนพื้นดิน และ Floating Solar Farm

นอกจากนี้ สายไฟฟ้ามอก.11 ของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ยังเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับฉนวนและเปลือกของสายไฟเกรดพรีเมียมปลอดสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักตามข้อกำหนดสหภาพยุโรป (RoHS) ตอบโจทย์สำหรับใช้ติดตั้งในอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งเป็นอาคารที่คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย จึงเป็นที่ยืนยันและตอกย้ำได้ว่า แบรนด์สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ คือแบรนด์สายไฟที่ทุกคนให้ความไว้วางใจในการติดตั้งใช้งาน มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสูงสุด

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
marketing@pdcable.com
Export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า

TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF)

สายไฟคุณภาพสูงสำหรับเครื่องกระจายเสียง

สายลำโพง

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF) สายไฟคุณภาพสูงสำหรับเครื่องกระจายเสียง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และมีความเสถียร นิยมใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง หรือ ลำโพง ทุกชนิด

มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน (Lead-free) ปราศจากสารอันตรายตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป

โครงสร้างสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF) มีดังนี้

1. ตัวนำทองแดงเส้นฝอย คัดเกรดบริสุทธิ์สูงสุด 99.99% นำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม คุณภาพของสายไฟฟ้าช่วยให้การกระจายเสียงมีความเสถียร

2. ขนาดตัวนำ : 2 แกน 2×1.5 ตร.มม. และ 2×2.5 ตร.มม.

3. พิกัดแรงดัน 450/750V

4. ฉนวน : PVC อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

5. มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3 -2553

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
marketing@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดตัว ที่สุดแห่งเทคโนโลยีทดสอบสายไฟเพื่ออนาคต แรงดันปานกลาง

Phelps Dodge VLF-TD Test

สายไฟแรงดันปานกลาง

ในระบบไฟฟ้ากำลัง สายไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายพลังงาน สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันระดับปานกลาง (3kV-36kV)  ทั้งนี้สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบ Distribution System และเป็นสายไฟหลักเพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , รถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้า,โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าสำหรับสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง และไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อเปิดระบบในการใช้งานจริง จึงต้องมีการทดสอบที่เรียกว่า After Installation Test  หรือ Acceptance Test  สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

สายไฟ แรงดันปานกลาง

เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงได้นำเทคโนโลยีการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางจากประเทศออสเตรีย เป็นการทดสอบด้วยเทคโนโลยีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Very Low Frequency (VLF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานนานาชาติสำหรับการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางในปัจจุบัน

พื่อบริการถึงที่ได้ทั่วประเทศไทย ด้วยการทดสอบที่ได้ มาตรฐาน IEC 60502-2 และ IEEE 400.2 ซึ่งในมาตรฐาน IEC 60502-2 ระบุการทดสอบหลังการติดตั้งทั้งแบบชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และ ชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แต่การทดสอบแบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั้นมาตรฐาน IEC 60502-2 ระบุว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับฉนวนของสายไฟฟ้าได้ ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยง  ดังนั้นจึงควรจะทำการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางหลังการติดตั้งด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้อายุของสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางสั้นลง

สายไฟแรงดันปานกลาง

ด้วยเฟ้ลปส์ ดอด์จ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในด้านการผลิตสายไฟฟ้าตั้งแต่ระดับแรงดันต่ำไปจนถึงแรงดันสูงพิเศษ 245 kV รายเดียวในประเทศไทย

พร้อมให้บริการครบวงจรและมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การดูแลดังต่อไปนี้

 1. สำรวจหน้างานเพื่อวางแผนการทดสอบ
 2. จัดเตรียมข้อมูลและคำนวณค่าที่ใช้จ่ายในการทดสอบ
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็น

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ทีมงานวิศวกรเฟ้ปลส์ ดอด์จ จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานก่อนการทดสอบ และทำการทดสอบตามสิ่งที่ได้จัดทำไว้ พร้อมด้วยกระบวนการของเทคโนโลยีที่ใช้มีความสะดวก ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทุกท่านยังสามารถให้การบริการทำการทดสอบได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Technical Consultant: 02 680 5885
Sales Contact: Kritsana Marksap 0841959246
E-mail: Kritsana.Marksap@pdcable.com,marketing@pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ

Electrical Engineering Service and Solution

ทดสอบสายไฟ

วันนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ พาชมภาพบรรยากาศโดยรวม สำหรับการให้บริการ Engineering Solution AC Resonance On-Site Test ที่สุดเทคโนโลยีรถทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงตามมาตรฐาน IEC มาให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังติดตั้ง ที่หน้างานสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับครั้งนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสายไฟฟ้าใหม่ก่อนเริ่มเปิดจ่ายไฟ ณ สถานีไฟฟ้าอ่าวไผ่ สายไฟฟ้าที่ทำการทดสอบเป็นสาย Underground Cable 115 kV XLPE ขนาด 800 sq.mm. เป็นสายที่ต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ซึ่งมีจำนวนวงจรที่ทำการทดสอบมากถึง 23 วงจร ทำการทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบสายไฟฟ้าใหม่ 2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าใช้งานปกติ (2U0 ) เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยการทดสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ IEC 60840

โดยการทดสอบในครั้งนี้ จากจำนวนวงจรทดสอบที่มีมากถึง 23 วงจร แต่ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มีมาอย่างยาวนานของเรา และการวางแผนงานที่ดี ทำให้การให้บริการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี สร้างความมั่นใจให้กับหน้างานเพื่อให้พร้อมเปิดระบบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

เฟ้ลปส์ ดอด์จ แสดงภาพบรรยากาศการทดสอบหน้างาน

รถทดสอบสายไฟ
รถทดสอบสายไฟ สายไฟฟ้า 2
ทดสอบสายไฟ
ทดสอบสายไฟ

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล หนึ่งเดียวที่มาพร้อมทีมงานวิศวกรคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟฟ้า และ ระบบทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูง เฟ้ลปส์ ดอด์จและทีมงานพร้อมให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าได้ทั่วประเทศไทย สามารถติดต่อทีมงานวิศวกรของเราได้ที่

Technical Consultant: 02 680 5885
Sales Contact: Kritsana Marksap (08-4195-9246)
E-mail: Kritsana.Marksap@pdcable.com,marketing@pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สุดแห่งงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Electircal Engineering Service and Solution

ทดสอบสายไฟ (3)

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สุดแห่งงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Electircal Engineering Service and Solution เพื่ออนาคตสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของคุณทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด และมั่นใจได้ว่าระบบสายไฟฟ้าของคุณติดตั้งได้อย่างถูกต้อง และไม่มีความผิดปกติ เมื่อดำเนินการเปิดใช้ระบบ เพื่อความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

โดยเฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดให้บริการทดสอบสายไฟ 3 บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการในระบบสายไฟฟ้า ได้แก่

ทดสอบสายไฟ
ทดสอบสายไฟ
ทดสอบสายไฟ
1.บริการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันสูงหลังติดตั้ง
(After Installation Test Service for Medium to High Voltage Cable)
เป็นการทดสอบสายไฟฟ้า และระบบสายไฟฟ้าหลังทำการติดตั้ง ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยีการทดสอบสายไฟที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบสายไฟฟ้าที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถให้บริการได้ทั้ง
1.1 การทดสอบหลังการติดตั้งสำหรับสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางมาตรฐาน IEC 60502-2 และ IEEE 400.2

1.2 การทดสอบสายไฟหลังการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันสูงหรือแรงดันสูงพิเศษ ตามมาตรฐาน IEC 60840 หรือ IEC 62067

2.บริการตรวสอบสุขภาพสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันสูงเพื่อการบำรุงรักษา (Maintenance Health Check Service for Medium to High Voltage Cable)

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ให้บริการในการตรวจสุขภาพของสายไฟฟ้า และระบบสายไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่ง เพื่อตรวจเช็คสภาพสายไฟให้ทางลูกค้ามีความมั่นใจว่าระบบสายไฟฟ้าของท่านมีความสมบูรณ์ และพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยีการทดสอบสายไฟที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบสายไฟที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถให้บริการได้ทั้ง

2.1 การตรวจสอบสุขภาพสายไฟฟ้าแรงดันปานลาง ด้วยการผสมผสานการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐาน IEEE 400.2

2.2 การตรวจสอบสุขภาพสายไฟฟ้าแรงดันสูงหรือแรงดันสูงพิเศษ ด้วยผสมผสานการตรวจสอบสายไฟเชิงวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือทดสอบสายไฟที่ทันสมัย และตรงตามมาตรฐานสากลของ IEC และ คำแนะนำจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น Cigre

3.บริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Service)
เรามีบริการตรวจสอบสายไฟและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้ง

3.1  ตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3.2 ตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีตามกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3.3 ตรวจบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า

เฟ้ลปส์ ดอด์จ พร้อมให้คำปรึกษาแบบเชิงลึกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล หนึ่งเดียวที่มาพร้อมทีมงานวิศวกรคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟฟ้า และ ระบบทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูง เฟ้ลปส์ ดอด์จและทีมงานพร้อมให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าได้ทั่วประเทศไทย สามารถติดต่อทีมงานวิศวกรของเราได้ที่
Technical Consultant: 02 680 5885
Sales Contact : Kritsana Marksap (08-4195-9246)
E-mail: Kritsana.Marksap@pdcable.com,marketing@pdcable.com
Line@: @phelpsdodge_th

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com

marketing@pdcable.com

export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า VCT,VCT-G

สุดยอดสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า,เครื่องจักร

สายไฟ vct

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า VCT,VCT-G สุดยอดสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ,เครื่องจักร

การติดตั้งสายไฟ VCT,VCT-G
1.วางบนรางเคเบิล
2.เดินร้อยท่อ , เดินในอากาศ
3.ร้อยท่อฝังดิน , ฝังดินโดยตรง

มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน (Lead-free) ปราศจากสารอันตรายตามข้อกำหนด RoHS ของยุโรป

โครงสร้างสายไฟฟ้า VCT,VCT-G ดังนี้

1.ตัวนำทองแดงเส้นฝอย อ่อนตัวได้ดี คัดคุณภาพความบริสุทธิ์สูงสุด 99.99% นำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม

2.อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

3. พิกัดแรงดันไฟฟ้า 450/750V

4.ฉนวนและเปลือก PVC ต้านทานการลุกลามเปลวเพลิง

5. มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559

6. ขนาดตัวนำ 1-35 ตร.มม.

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
marketing@pdcable.com

export@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้า 60227 IEC 53

สายไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับอุปรกรณ์ไฟฟ้า

สายไฟต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า 60227 IEC 53  สายไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับอุปรกรณ์ไฟฟ้า นิยมใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง ดังนี้
 • สำหรับต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
 • ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดดวงโคม
 • ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในรูปแบบชุดสายพ่วง (ปลั๊กพ่วง)

สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน (Lead-free) ปราศจากสารอันตรายตามข้อกำหนด RoHS ของยุโรป เหมาะสำหรับใช้ต่อกับอุปกร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้าน

โครงสร้างสายไฟฟ้า 60227 IEC 53 ดังนี้

1 . ตัวนำทองแดงเส้นฝอย อ่อนตัวได้ดี คัดคุณภาพความบริสุทธิ์สูงสุด 99.99% นำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม

2. อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

3. พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500V

4. ฉนวนและเปลือก PVC ต้านทานการลุกลามเปลวเพลิง

5 . มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553

6. ตัวนำ 2, 3, 4 และ 5 แกน ขนาดตัวนำ 0.75 – 2.5 ตร.มม.

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
marketing@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ  เทปพันสายไฟพีดี

สุดยอดเทปพันสายไฟที่ดีที่สุด

เทปพันสายไฟ
เฟ้ลปส์ ดอด์จ เทปพันสายไฟพีดี สุดยอดเทปพันสายไฟที่ดีที่สุด ตัวช่วยสำคัญสำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เพิ่มความปลอดภัยจุดต่อสายไฟฟ้า และช่วยป้องกันไฟรั่ว
เทปพันสายไฟ สายไฟ สายไฟฟ้า
ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของเทปพันสายไฟพีดี จาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ ที่สามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 โวลต์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของเทปพันสายไฟพีดี จึงเหมาะสำหรับใช้พันเพื่อเป็นฉนวนสายไฟบริเวณจุดต่อของสายไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เทปพันสายไฟพีดีจึงครอบคลุมทุกการใช้งาน โดยเทปพันสายไฟพีดีสามารถใช้งานได้ที่ที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์

เทปพันสายไฟพีดี จึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ช่างไฟมืออาชีพต้องมีติดตัว ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมสายไฟฟ้าเก่า เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในงานติดตั้งสายไฟฟ้า และเทปพันสายไฟพีดียังเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ดีที่ควรมีติดบ้าน นอกจากซ่อมแซมสายไฟฟ้ายังสามารถใช้เทปสายไฟพีดีพันสายโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

สุดยอดคุณสมบัติเทปพันสายไฟพีดี ติดแน่น ไม่เยิ้ม ไม่ลามไฟ
 • ทนแรงดันไฟฟ้า 1000 โวลต์
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.386-2531
 • ปลอดสารตะกั่ว
 • ทนอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส
เทปพันสายไฟ สายไฟ สายไฟฟ้า

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย เทปพันสายไฟพีดี และสายไฟเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ คลิก

สอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่
Line OA: @phelpsdodge_th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. ‭02 680 5800‬
marketing@pdcable.com
Export@pdcable.com

สุดยอดสายอะลูมิเนียมที่ดีที่สุดจาก เฟ้ลปส์ ดอด์จ

สายอลู สายอะลูมิเนียม
สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม คือ สายไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเดินลอยในอากาศภายนอกอาคาร (แขวนบนเสาไฟฟ้า)

1. THW-A/WPC : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอะลูมิเนียม หุ้มฉนวน PVC เป็นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สำหรับเดินสายไฟแบบเปิด หรือ เดินลอย (Open Wiring) สายไฟอะลูมิเนียม THW-A / WPC ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV สายไฟชนิดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งบนตุ้มฉนวนหรือลูกถ้วย ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 293-2541

THW-A สายอะลูมิเนียม
2. SAC : Spaced Aerial Cable สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอะลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง  สายไฟอะลูมิเนียมชนิด SAC มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV โดยสายไฟชนิด SAC นี้ ใช้สำหรับแขวนลอยในอากาศบนเสาไฟฟ้า ใช้ต่อรับไฟจากระบบแรงสูงของการไฟฟ้าฯเข้าอาคาร , โรงงาน สายไฟชนิด SAC ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2341-2555 / กฟน. / กฟภ.
สายไฟอะลูมิเนียม สาย SAC

3. AAC : All Aluminum Stranded Conductor ตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย  สายไฟชนิด AAC ตัวนำอะลูมิเนียมนี้ใช้สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแรงดันสูง ใช้แขวนบนเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยสายไฟชนิด AAC ผลิตตามมาตรฐาน มอก.85-2548

4. ACSR : Aluminium Conductor Steel Reinforced ตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยเสริมแกนเหล็ก ทั้งนี้สายไฟชนิด ACSR ที่มีโครงสร้างตัวนำอะลูมเนียมนี้ สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าสาไฟตัวนำอะลูมิเนียมชนิด AAC ใช้แขวนบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยสายไฟชนิด ACSR ผลิตตามมาตรฐาน มอก.85-2548

สายไฟ อะลูมิเนียม AAC ACSR
สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line OA: @phelpsdodge_th
ดาวน์โหลด Catalog สายไฟฟ้า เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้ที่
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั่วประเทศ

สายไฟ NYCY และ VFD Cable

สำหรับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VFD)

สายมอเตรอ์วงจรไฟฟ้า

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟ NYCY & VFD Cable สายไฟสำหรับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VFD)

วงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ที่เรียกว่า VFD (Variable Frequency Drive) หรือ VSD (Variable Speed Drive) มักจะมีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของวงจรสวิตชิ่งปล่อยออกมาและส่งกระจายไปในระบบไฟฟ้าด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่พบได้บ่อย สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบ VFD จึงมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดสัญญาณรบกวนเหล่านี้ ได้แก่ การจัดวางตำแหน่งตัวนำให้สมมาตรกันเพื่อผลในด้านการหักล้างกันของสัญญาณรบกวน และการเพิ่มชั้นชิลด์โลหะสำหรับลดสัญญาณรบกวนที่ปล่อยออกมา

สายไฟฟ้า 2 ชนิดของ เฟ้ลปส์ ดอด์จที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยเฉพาะ ได้แก่สาย NYCY และ สายไฟ VFD Cable โดยสายไฟฟ้า ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีการจัดวางตัวนำแบบสมมาตรและมีชั้นชิลด์ที่ทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ สาย VFD cable ที่ใช้ฉนวน XLPE ยังสามารถทนต่อความร้อนและแรงดันไฟฟ้าสูงเฉียบพลันในระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้ดีกว่าฉนวน PVC อีกด้วย สามารถชมโครงสร้างสายไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดได้ตามรายละเอียดดังภาพ

แสดงโครงสร้างสายไฟฟ้า NYCY & VFD Cable 

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
E-mail : Marketing@pdcable.com

เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

สำหรับ ตู้คอนโทรล หรือ ตู้สวิทช์บอร์ด

สายตู้คอนโทรล thwf
เฟ้ลปส์ ดอด์จ สายไฟฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับ ตู้คอนโทรล / ตู้สวิทช์บอร์ด
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวขนาดเล็กที่ใช้เชื่อมต่อวงจรใน ตู้ควบคุมหรือตู้สวิทช์บอร์ด ที่เรียกกันว่า สายไวร์ริ่ง (Wiring) หรือ Hook-up wire นิยมใช้สายอ่อนที่มีตัวนำทองแดงเส้นฝอย หุ้มฉนวน PVC หรือที่เรียกว่าสายคอนโทรล เนื่องจากสามารถเดินสายในตู้ที่มีพื้นที่จำกัดได้สะดวก และสามารถจัดสายให้เป็นระเบียบได้ง่าย ซึ่งได้แก่
2.สาย 60227 IEC 06 (VSF)

โดยสายไฟฟ้าสำหรับตู้คอนโทรล หรือ ตู้สวิทช์บอร์ด จากเฟ้ลปส์ ดอด์จ ทั้ง 3 ชนิด โครงสร้างตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ลักษณะตัวนำเป็นสายอ่อนเส้นฝอย โค้งงอได้ดี และสามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดตัวนำ ระดับพิกัดแรงดัน และอุณหภูมิการใช้งานที่ต้องการได้

โครงสร้างสายไฟแต่ละชนิดมีรายละเอียด ดังนี้

1. 60227 IEC 02 (THWF)

 • ตัวนำทองแดงสายอ่อน 99.99%
 • อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
 • พิกัดแรงดัน 450/750V
 • มาตรฐาน มอก.11-2553

2. 60227 IEC 06 (VSF)

 • ตัวนำทองแดงสายอ่อน 99.99%
 • อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
 • พิกัดแรงดัน 300/500V
 • มาตรฐาน มอก.11-2553

3. 60227 IEC 08 (HVSF)

 • ตัวนำทองแดงสายอ่อน 99.99%
 • อุณหภูมิตัวนำสูงสุด 90 องศาเซลเซียส
 • พิกัดแรงดัน 300/500V
 • มาตรฐาน มอก.11-2553

ทั้งนี้สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทนกันได้ สำหรับตู้คอนโทรล หรือ ตู้สวิทช์บอร์ด ดังนี้

60227 IEC 02 เทียบเท่าสาย HO7V-K
60227 IEC 06 เทียบเท่าสาย H05V-K
60227 IEC 08 เทียบเท่าสาย H05V2-k

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า / ตู้สวิทช์บอร์ด โดย ติดตั้งในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
E-mail : Marketing@pdcable.com

เสริมการป้องกันสายไฟฟ้า

จากการกัดทำลายของหนูและปลวก

สารไฟ สารกันหนู สารกันปลวก

สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกทำจากพลาสติกที่อ่อนนิ่ม เช่น PVC อาจถูกกัดทำลายโดยหนูหรือปลวกได้หากติดตั้งสายไฟโดยไม่ได้มีการป้องกันทางกายภาพ เช่นการเดินสายในท่อร้อยสาย รางเดินสายหรือรางเคเบิลที่มีฝาปิดมิดชิด

ซึ่งสายไฟฟ้าที่ถูกสัตว์กัดเสียหายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งมักจะมีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม หรือสายไฟที่ติดตั้งฝังดินมักถูกปลวกกัดทำลาย

จากกรณีที่สายไฟได้ถูกทำลายจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และต้องทำการซ่อมบำรุงสายไฟก่อนถึงระยะเวลากำหนด ซึ่งบ่อยครั้งการตรวจสอบหาจุดที่สายไฟชำรุดก็ทำได้ยาก ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากในการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนสายไฟใหม่

ทั้งนี้การป้องกันสัตว์กัดทำลายสายไฟฟ้า นอกจากการติดตั้งสายไฟโดยมีการป้องกันทางกายภาพแล้ว ตัวสายไฟฟ้าเองยังสามารถออกแบบและผลิตให้สามารถลดความเสียหายจากการกัดทำลายของสัตว์เหล่านี้ได้ ซึ่งวิธีที่เป็นที่นิยมวิธีหนึ่งคือการเติมสารป้องกันประเภท Repellent ลงในฉนวนหรือเปลือกของสายไฟฟ้า
ซึ่งการทำงานของสารเคมีดังกล่าว จะมีกลไกในการป้องกันสัตว์กัดแทะสายคือ เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและรสที่สัตว์ไม่ชอบ เช่น ใช้สารที่มีรสขม รสเผ็ด หรือแสบร้อน ระคายเคือง เมื่อสัตว์กัดแทะสายไฟจะเกิดการระคายเคืองและไม่อยากกัดซ้ำอีก
.

อย่างไรก็ตาม สารเคมี Repellent  สารเคมีสำหรับกันหนูหรือปลวก ที่เติมลงในสายไฟฟ้านี้จะไม่มีพิษร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้สัตว์ที่มากัดแทะเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ติดตั้งสายไฟหรือผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสายไฟฟ้าไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษไปด้วย สารเคมีที่เติมจึงเป็นสารที่ไม่เป็นพิษอันตรายต่อมนุษย์ด้วยสายไฟฟ้าที่มีการเติมสารป้องกันหนูรวมทั้งสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น กระรอก กัดแทะสายไฟ นิยมเรียกว่ามีคุณสมบัติ Anti-Rodent (AR)หรือ Vermin Proof (VP) สายไฟฟ้าที่มีการเติมสารป้องกันปลวกและแมลงกัดแทะสายไฟ นิยมเรียกว่ามีคุณสมบัติ Anti-Termite (AT) หรือ Termite Proof (TP)

นอกจากวิธีการเติมสารเคมีเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะในฉนวนและเปลือกของสายไฟแล้ว ยังสามารถใช้วิธีเพิ่มชั้นโลหะหรือเปลือกที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงภายในสาย สำหรับป้องกันสัตว์และแมลงกัดแทะสายได้อีกทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สายที่มีเกราะอาร์เมอร์ (Armour) ที่ทำจากลวดหรือเทปโลหะ สายที่หุ้มเปลือกไนลอน (Nylon) หรือ HDPE ที่มีความแข็งมากกว่า PVC ก็สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายจากการกัดทำลายโดยสัตว์และแมลงเหล่านี้ได้

สอบถามสั่งซื้อสายไฟฟ้าและเทปพันสายไฟ

Line : @phelspdodge_th

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ดีที่สุด

Tel. ‭02 680 5800‬
www.pdcable.com
E-mail : Marketing@pdcable.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ตั้งค่าทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

  ยินยอมให้ใช้ Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

  ยินยอมให้ใช้ Performance Cookies เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุง

 • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

  ยินยอมให้ใช้ Advertising Cookies เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจได้มากขึ้น

บันทึก