Tel : 0-2680-5800

Menu

ชื่อสายไฟแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไร?

 

ทราบกันหรือไม่คะว่าชื่อรหัสของชนิดสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ช่างไฟฟ้าใช้ในการติดตั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น สายไฟ THW, NYY, VCT, VAF นั้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านี้นั้นมีความหมาย  เฟ้ลปส์ ดอด์จ ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ทีมวิศวกรคุณภาพของเรา จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสายไฟที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ และ เคยสงสัยว่าชื่อชนิดสายไฟฟ้าที่เราใช้เรียกกันอยู่นั้น มันมีความหมายหรือไม่ ?

 

ชื่อสายไฟฟ้าแรงดันต่ำแต่ละชนิดที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั้นมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อรหัสชนิดสายไฟฟ้าที่รับเอามาจากต่างประเทศแทบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สายไฟ THW, NYY, VCT, CV เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตสายไฟฟ้าใช้เองภายในประเทศนั้น ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสายไฟฟ้าออกมาเป็นมาตรฐานอ้างอิง ดังนั้นในช่วงแรกสายไฟฟ้าจึงผลิตตามมาตรฐานของต่างประเทศและใช้ชื่อเรียกสายไฟฟ้าตามต่างประเทศไปด้วย

 

ต่อมาเมื่อเศรฐกิจประเทศพัฒนาเติบโตขึ้นมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศอย่างมาก จึงมีการรับเอาสายไฟฟ้าชนิดต่างๆเข้ามาหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ โดยเป็นการใช้สายไฟฟ้าตามประเทศที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม หรือตามประเทศที่ผลิตเครื่องจักรที่นำเข้ามา ซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น

ดังนั้นชื่อเรียกสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีชื่อรหัสชนิดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และใช้เรียกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จึงมักจะมีที่มาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ แม้ในภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมาเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดบางส่วนไปจากเดิม แต่สายไฟฟ้าหลายชนิดก็ยังคงใช้ชื่อเรียกเดิมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบัน หากนำสายไฟฟ้าชื่อเดียวกันของไทยมาเปรียบเทียบกับสายชื่อเดียวกันของต่างประเทศ จะพบว่าสายอาจมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันอยู่ แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ เช่น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หรือพิกัดอุณหภูมิใช้งานไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะมาตรฐานสายไฟฟ้าของต่างประเทศเองก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิมเช่นกัน

นอกจากนี้ ชื่อสายไฟบางชนิดเป็นชื่อที่เรียกกันในท้องตลาดจนเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน แต่ไม่ได้เป็นชื่อสายที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. อย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น สาย THW ซึ่งแม้ว่าภายหลังจะมีการกำหนดชื่อใหม่อย่างเป็นทางการใน มอก.11-2553 ว่าสายไฟ 60227 IEC 01 แต่ในท้องตลาดก็ยังคงนิยมเรียกชื่อสายไฟ อย่างไม่เป็นทางการว่า THW เช่นเดิม

ทั้งนี้เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้นำข้อมูลสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่นิยมใช้ติดตั้งในประเทศไทยมาฝาก เพื่อให้เป็นความรู้กันดังต่อไปนี้

  1. ความหมายของชื่อสายไฟ
  2. ประเทศที่รับเอาชื่อสายไฟมาใช้
  3. ชื่อสายไฟอย่างเป็นทางการตามมาตรฐาน มอก.
  4. มาตรฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทย ของสายไฟฟ้า

แสดงตารางความหมายชื่อของสายไฟฟ้า
THW, NYY, VCT, VAF

 

แสดงตารางความหมายชื่อของสายไฟฟ้า THW, NYY, VCT, VAF

 

 

แสดงภาพโครงสร้างสายไฟ THW และ NYY

 

 

 

แสดงภาพโครงสร้างสายไฟ VCT และ VAF

 

แสดงภาพโครงสร้างสายไฟ VCT และ VAF

 

 

สำหรับข้อมูลสายไฟฟ้า Phelps Dodge สามารถเข้าชมได้ที่นี่

https://www.pdcable.com/product-household/

 


เพราะเรื่องของสายไฟ..ไม่ใช่อะไรก็ได้
เฟ้ลปส์ ดอด์จ Life Line ทุกสายคือชีวิต

#สายไฟที่ดีที่สุดต้องเฟ้ลปส์ดอด์จ

📞Tel. ‭02 680 5800‬
🌏www.pdcable.com
📱Line@: @phelpsdodge_th

#PhelpsDodge #ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายไฟ
#สายไฟคุณภาพสูง #สายไฟที่ดีที่สุด
#มาตรฐานความปลอดภัย
#ระดับโลก #WorldClass #Safety
#Lifeline #ทุกสายคือชีวิต #ชื่อเรียกสายไฟฟ้า
#THW #NYY #VCT #VAF