สายไฟและสายเคเบิ้ล มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

การออกแบบและติดตั้งสายไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัสดุพอลิเมอร์ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ต้องคำนึงถึงประเภทของสายไฟชนิดพิเศษที่มีความเหมาะสมต่อระบบอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ใช้งาน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันไฟไหม้ เพื่อให้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างถูกต้อง สะดวก และ ปลอดภัยสูงสุด

ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

 

  • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
  • ฉนวนของสายไฟเป็นฉนวน Cross-linked polyethylene(XLPE) ทึ่ต้องมีความทนทาน และทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส

 

สายไฟในกลุ่ม Industrial,Oil&Gas and Petrochemical ประกอบไปด้วยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดทนไฟ ไม่ลามไฟ มีควันน้อย และไม่มีก๊าซพิษ รวมไปถึงสายไฟฟ้าที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันน้ำ ป้องกันไอระเหยหรือการกัดกร่อนจากสารเคมี และอาจมีการเสริมโครงสร้างโลหะเพื่อรับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้ง

ชื่อสาย : Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อน เคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 1.5(1.8) kV DC, 1.0/1.0 kV AC
จำนวนแกน :
ขนาด :แกนเดียว : 2.5 – 240 sq.mm.
มาตรฐาน :BS EN 50618
การใช้งาน :สายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อสภาพอากาศ
โอโซนและรังสียูวี ไม่ลามไฟ ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียว
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน : 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :แกนเดียว : 1.5 – 630 ตร.มม. หลายแกน : 1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
(ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-FD

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :แกนเดียว : 10-630 sq.mm. หลายแกน : 10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CVV

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC เปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CVV-S (ตามมาตรฐาน IEC 60502-1)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC ชีลด้วยเทปทองแดง
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CVV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดงสายอ่อน หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC
แรงดัน : 600 V
จำนวนแกน :2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :JIS C-3401
 การใช้งาน :ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย :CVV-S (ตามมาตรฐาน JIS S -3401)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC หุ้มด้วยเทปทองแดง
แรงดัน : 600 kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :JIS C 3401
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-AWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน :1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
 การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด (ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก PVC หุ้มอาร์เมอร์เหล็ก
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
การใช้งาน :cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CVV-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
จำนวนแกน : 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
 การใช้งาน :ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 23,35 kV
ขนาด :35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน :TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน :เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CWS

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีลวดทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
 แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-AWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE
และมีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-SWA 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-LS-SWA 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE มีเปลือกตะกั่ว และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DATA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์
หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปอลูมิเนียม
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DSTA 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core Non-sheath

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน LSHF-XLPE
แรงดัน 
450/750 โวลต์ (600/1000 โวลต์ กรณีเดินร้อยท่อหรือราง Wireway หรือเดินในตู้ไฟฟ้า)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :BS EN 50525-3-41
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางเดินสายแบบปิดมิดชิด
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Multi-core

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core with Armour

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Multi-core with Armour

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็กกัลวาไนซ์
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Control cable with Shield

โครงสร้างสาย :สายทนไฟสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE
และเปลือก LSHF มีชิลด์เป็นเทปทองแดง
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ติดตั้งในสถานีควบคุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เดินในท่อเดินสาย วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core Non-sheath

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน LSHF-XLPE
แรงดัน 
450/750 โวลต์ (600/1000 โวลต์ กรณีเดินร้อยท่อหรือราง Wireway หรือเดินในตู้ไฟฟ้า)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :BS EN 50525-3-41
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่
ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Multi-core

โครงสร้างสาย :         สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core with Armour

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดลวดอลูมิเนียม
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Multi-core with Armour

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็กกัลวาไนซ์
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Control cable with Shield

โครงสร้างสาย :                สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) สำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE
และเปลือก LSHF มีชิลด์เป็นเทปทองแดง
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้กับวงจรควบคุมในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)