สายไฟและสายเคเบิ้ล มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

การติดตั้งสายไฟภายในอาคารสูง โรงงาน หรือ อาคารสาธารณะ ต้องเริ่มจากการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานกำหนด เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐาน คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

 

  • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
  • ฉนวนของสายไฟเป็นฉนวน Cross-linked polyethylene(XLPE) ทึ่ต้องมีความทนทาน และทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส
  • สายไฟบางชนิดควรมีโครงสร้างโลหะเพื่อสามารถรับแรงกระแทกที่เกิดจากติดตั้ง

 

สำหรับสายไฟในกลุ่ม Building and Construction จะเป็นสายไฟชนิด Low Voltage โดยมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000V เช่นสาย CV,CV-AWA,CV-SWA เป็นต้น

ชื่อสาย : Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อน เคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 1.5(1.8) kV DC, 1.0/1.0 kV AC
จำนวนแกน :
ขนาด :แกนเดียว : 2.5 – 240 sq.mm.
มาตรฐาน :BS EN 50618
การใช้งาน :สายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อสภาพอากาศ
โอโซนและรังสียูวี ไม่ลามไฟ ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 01 (THW)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน : 450/750 V
จำนวนแกน :1 แกน
ขนาด :1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 10

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way, Cable tray, Ladder, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,
เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย,วางบนรางเคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : NYY, NYY-G

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน : 450/750 V
ขนาด :แกนเดียว : 1-500 sq.mm. หลายแกน : 50-300 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน
หรือก่อนเข้าอาคาร, สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,เดินในช่องเดินสาย
และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, วางบนรางเคเบิล, เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : VCT, VCT-G

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : 4-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยการร้อยท่อฝังดิน
 ฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสาย, วางบนราง
 เคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 53 (VKF)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ปั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา, และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 02 (THWF)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : 1.5-240 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินในตู้ควบคุม, นอกจากนี้สามารถติดตั้งด้วยการเดินร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 05 (IV)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็ง, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่อง
เดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 06 (VSF)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดิน
 สายเดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 07 (HIV)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็ง, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, แกนเดียว
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :0.5-1 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
เดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : 60227 IEC 08 (HVSF)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, อุณหภูมิ 90 องศา, แกนเดียว
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :0.5-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : THW-A

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำหุ้มฉนวน PVC
แรงดัน : 750 kV
ขนาด :10-300 sq.mm.
มาตรฐาน :TIS 293-2541
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก นิยมติดตั้งด้วยการเดินลอยในอากาศ
เดินบนลูกถ้วยฉนวน

ชื่อสาย : CV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียว
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน : 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :แกนเดียว : 1.5 – 630 ตร.มม. หลายแกน : 1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
(ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-FD

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :แกนเดียว : 10-630 sq.mm. หลายแกน : 10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-AWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน :1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
 การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด (ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : CV-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก PVC หุ้มอาร์เมอร์เหล็ก
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
การใช้งาน :cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : ST (TIEV)

โครงสร้างสาย :สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนแกน 2, 4, และ 6 แกน
มาตรฐาน :TOT/PDITL
การใช้งาน : ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax)
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : IN (TPEV)

โครงสร้างสาย :สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนคู่สาย 4 – 400 คู่สาย
มาตรฐาน :TOT/PDITL
การใช้งาน :ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : AP

โครงสร้างสาย  :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE
แรงดัน  : 
ขนาด  :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย  :5 – 900 คู่สาย
มาตรฐาน  :TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน  :
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : AP(8)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE มีสลิงช่วยรับน้ำหนักในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย :5 – 300 คู่สาย
มาตรฐาน :TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน :
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : AP-FSF

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม
เทป เปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :25 – 2100 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : PAP

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป หุ้มเปลือก 2 ชั้น
ฉนวนและเปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :5 – 900 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT และ PDITL
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : AP-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวนและเปลือก PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม
เทป เสริมอาร์เมอร์
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :5 – 100 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : UTP DW(8)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC มีสลิงช่วยในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด :0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย :
มาตรฐาน :TOT/PDITL
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : ASP-FSF

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทปและเสริม
อาร์เมอร์ เปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :10 – 600 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : SAC 

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 23,35 kV
ขนาด :35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน :TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน :เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CWS

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีลวดทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-CTS 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE
 แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-AWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE
และมีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-SWA 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DATA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์
หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปอลูมิเนียม
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 1200 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : MXLP-DSTA 3-Core

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV
ขนาด :35 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-2
การใช้งาน :เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core Non-sheath

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน LSHF-XLPE
แรงดัน 
450/750 โวลต์ (600/1000 โวลต์ กรณีเดินร้อยท่อหรือราง Wireway หรือเดินในตู้ไฟฟ้า)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :BS EN 50525-3-41
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางเดินสายแบบปิดมิดชิด
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Multi-core

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Single core with Armour

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Multi-core with Armour

โครงสร้างสาย :สายทนไฟตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็กกัลวาไนซ์
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งเดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way cable-tray ladder
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : FRC Control cable with Shield

โครงสร้างสาย :สายทนไฟสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE
และเปลือก LSHF มีชิลด์เป็นเทปทองแดง
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
BS 6387 Cat CWZ
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ติดตั้งในสถานีควบคุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เดินในท่อเดินสาย วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core Non-sheath

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน LSHF-XLPE
แรงดัน 
450/750 โวลต์ (600/1000 โวลต์ กรณีเดินร้อยท่อหรือราง Wireway หรือเดินในตู้ไฟฟ้า)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :BS EN 50525-3-41
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่
ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Multi-core

โครงสร้างสาย :         สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
 การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Single core with Armour

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดลวดอลูมิเนียม
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Multi-core with Armour

โครงสร้างสาย :สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก LSHF มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็กกัลวาไนซ์
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้ติดตั้งในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)

ชื่อสาย : LSHF Control cable with Shield

โครงสร้างสาย :                สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี (LSHF) สำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE
และเปลือก LSHF มีชิลด์เป็นเทปทองแดง
แรงดัน 
600/1000 โวลต์ (สูงสุด 1200 โวลต์)
จำนวนแกน 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 61034
IEC 60754-1, IEC 60754-2
การใช้งาน :ใช้กับวงจรควบคุมในอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน โรงมหรสพ สถานบริการในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เดินร้อยท่อ วางบนรางเคเบิ้ล
(เพิ่มเติม…)