ชื่อสาย : Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อน เคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 1.5(1.8) kV DC, 1.0/1.0 kV AC
จำนวนแกน :
ขนาด :แกนเดียว : 2.5 – 240 sq.mm.
มาตรฐาน :BS EN 50618
การใช้งาน :สายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อสภาพอากาศ
โอโซนและรังสียูวี ไม่ลามไฟ ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้
Continue reading “Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K”

ชื่อสาย : CV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียว
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน : 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :แกนเดียว : 1.5 – 630 ตร.มม. หลายแกน : 1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
(ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
Continue reading “CV”

ชื่อสาย : CV-FD

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :แกนเดียว : 10-630 sq.mm. หลายแกน : 10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
Continue reading “CV-FD”

ชื่อสาย : CVV

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC เปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
Continue reading “CVV (มาตรฐาน IEC 60502-1)”

ชื่อสาย : CVV-S (ตามมาตรฐาน IEC 60502-1)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC ชีลด้วยเทปทองแดง
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
Continue reading “CVV-S (ตามมาตรฐาน IEC 60502-1)”

ชื่อสาย : CVV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดงสายอ่อน หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC
แรงดัน : 600 V
จำนวนแกน :2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :JIS C-3401
 การใช้งาน :ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ
Continue reading “CVV (มาตรฐาน JIS C-3401)”

ชื่อสาย :CVV-S (ตามมาตรฐาน JIS S -3401)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC หุ้มด้วยเทปทองแดง
แรงดัน : 600 kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :JIS C 3401
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
Continue reading “CVV-S (ตามมาตรฐาน JIS C-3401)”

ชื่อสาย : CV-AWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดงตีเกลียว หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน :1 แกน
ขนาด :1.5 – 630 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
 การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด (ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
Continue reading “CV-AWA”

ชื่อสาย : CV-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก PVC หุ้มอาร์เมอร์เหล็ก
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
การใช้งาน :cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
Continue reading “CV-SWA”

ชื่อสาย : CVV-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PVC และเปลือก PVC มีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
จำนวนแกน : 2 – 30 แกน
ขนาด :1.5 – 6 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
 การใช้งาน :ใช้ต่อวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร วางบนรางเคเบิล หรือเดินร้อยท่อ
Continue reading “CVV-SWA”