ชื่อสาย : ST (TIEV)

โครงสร้างสาย :สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนแกน 2, 4, และ 6 แกน
มาตรฐาน :TOT/PDITL
การใช้งาน : ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax)
Continue reading “ST (TIEV)”

ชื่อสาย : IN (TPEV)

โครงสร้างสาย :สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนคู่สาย 4 – 400 คู่สาย
มาตรฐาน :TOT/PDITL
การใช้งาน :ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร
Continue reading “IN (TPEV)”

ชื่อสาย : AP

โครงสร้างสาย  :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE
แรงดัน  : 
ขนาด  :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย  :5 – 900 คู่สาย
มาตรฐาน  :TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน  :
Continue reading “AP”

ชื่อสาย : AP(8)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE มีสลิงช่วยรับน้ำหนักในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย :5 – 300 คู่สาย
มาตรฐาน :TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน :
Continue reading “AP(8)”

ชื่อสาย : AP-FSF

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม
เทป เปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :25 – 2100 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
Continue reading “AP-FSF”

ชื่อสาย : PAP

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป หุ้มเปลือก 2 ชั้น
ฉนวนและเปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :5 – 900 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT และ PDITL
Continue reading “PAP”

ชื่อสาย : AP-SWA

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวนและเปลือก PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม
เทป เสริมอาร์เมอร์
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :5 – 100 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
Continue reading “AP-SWA”

ชื่อสาย : ASP-FSF

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทปและเสริม
อาร์เมอร์ เปลือก PE
แรงดัน : 
จำนวนคู่สาย :10 – 600 คู่สาย
ขนาด :0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
มาตรฐาน :TOT/PDITL
Continue reading “ASP-FSF”